• 31mei2016
 
 

Lidmaatschap

Verzeker je van:

  • Persoonlijke service
  • Juridische hulp
  • Loopbaanadvies
  • Maxi solidariteit
Word lid van ACV
   

Nieuws

Meer nieuws
verzorgende met kind
MEI 20

Project Vorming 600

Nog geen goedkeuring door de minister

In het mei-nummer van de Nieuwe Tijd vermeldden we dat het project Vorming 600 voor de publieke sector door het beheerscomité van de sociale Maribel werd goedgekeurd maar dat de betrokken ministers nog hun goedkeuring hieraan moesten geven.
Deze goedkeuring is op dit moment nog niet binnen. 
Bijgevolg kan er op vandaag nog niet worden ingeschreven en zijn er ook nog geen formulieren voorhanden.
Van zodra de goedkeuring binnen is, zullen we dit hier melden.
In het beheerscomité werd ook als uiterste datum van inschrijving 31 mei vastgelegd. Door het uitblijven van het akkoord van de minister, vragen we op het volgende beheerscomité om de uiterste inschrijvingsdatum op te schuiven.
Onderhandelen
ACV-Openbare Diensten heeft op 26 april met een 100-tal militanten gemanifesteerd voor het
Kabinet van minister voor Ambtenarenzaken Steven Vandeput.
Lees meer
Meer nieuws
gevolgenvoorjou

De federale regeringsbeslissingen

De federale regering heeft naar aanleiding van de begrotingscontrole van april, een hele reeks negatieve maatregelen genomen tegenover het overheidspersoneel. 
Op deze pagina willen we onze leden zo goed mogelijk informeren. 
We zullen de informatie ook stelselmatig actualiseren op basis van nieuwe ontwikkelingen.
zorgkredietbe

Loopbaanonderbreking wordt zorgkrediet

De Vlaamse regering voorziet een strenger systeem van loopbaanonderbreking.Wij willen dit niet zomaar laten gebeuren.

Vragen? Op zoek naar meer informatie?
Lees er hier meer over.
nieuwe tijd

Nieuwe Tijd

Het magazine van ACV-Openbare Diensten