• ACV-Openbare Diensten gaat op zoek naar de leukste anekdote

    Lees meer
    website2
 
 

Lidmaatschap

Verzeker je van:

  • Persoonlijke service
  • Juridische hulp
  • Loopbaanadvies
  • Maxi solidariteit
Word lid van ACV
   

Nieuws

Meer nieuws
De Lijn
ACV-Openbare Diensten blijft voorstander van een sterk Vlaams openbaar vervoersbedrijf
Lees meer
vorming
(Maar veel tijd om in te schrijven is er niet)
Lees meer
NO
Op 11 maart vroeg de volledige Groep van 10 aan de regering meer duidelijkheid over haar aanpassingen op het akkoord van de sociale partners over beschikbaarheid van SWT-ers en oudere werklozen. Deze ochtend bleek dat op verschillende essentiële punten de ontwerp KB’s die ter advies voorgelegd zijn aan het beheerscomité van de RVA sterk afwijken van het unaniem akkoord van de Groep van 10.  Bovendien blijven antwoorden op onze fundamentele bezwaren ook uit.
Lees meer
2015-04-02 Pensioen op 67
Doof voor de duizenden manifestanten die de voorbije dagen hun ongenoegen uitten, is de regering van plan vrijdag het optrekken van de pensioenleeftijd in een eerste lezing goed te keuren. Zo zal de pensioenleeftijd in 2025 66 jaar bedragen en in 2030 67 jaar.  Het verhogen van de pensioenleeftijd komt bovenop de andere - al even asociale - maatregelen als de indexsprong en de afschaffing van de pensioenbonus en de diplomabonificatie.
Lees meer
brandweer
Om in de toekomst mee te dingen naar een vacature bij brandweer, moet de kandidaat eerst beschikken over een federaal geschiktheidsattest.
Dit attest kan je halen in de opleidingscentra (brandweerscholen) die de proeven organiseren.
Lees meer
Meer nieuws

Ondanks alle adviezen van experts en ondanks de acties van het Gemeenschappelijk Vakbondsfront besliste de regering een indexsprong. Maak duidelijk dat de vakbonden ook in uw naam dit NEEN-signaal verkondigen. Onderteken de petitie.
Lees meer
meldpuntzorg
Wij merken dat er steeds meer problemen zijn met registraties en visa van zorgkundigen. ACV-Openbare Diensten wil hier graag een zo duidelijk mogelijk zicht op krijgen. Heb jij ook problemen? Laat het hier weten!
Lees meer
gevolgenvoorjou

Het federaal regeerakkoord - de gevolgen voor jou

De openbare sector staat voor harde jaren.
De nieuwe regeringsmaatregelen zijn alles behalve sociaal te noemen. Deze regering wil besparen en rekent dat door aan de werknemers.
Werknemers moeten tijd, geld en middelen inleveren die totaal buiten proportie zijn. 
Wil je alles op de voet volgen, dan ben je op deze website aan het juiste adres.
centen tellen
ACV Dendermonde-Lebbeke-Buggenhout organiseert op dinsdag 28 april een informatieavond over het overheidspensioen (voor vastbenoemden).
Lees meer
overdracht dossiers
Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werden op 1 juli 2014 heel wat bevoegdheden van de Federale overheid overgeheveld naar de Vlaamse overheid.
Een overzicht.
Lees meer
vorming
ACV-Openbare Diensten organiseert opleidingen voor bevordering en evaluatie.
Lees meer
nieuwe tijd

Nieuwe Tijd

Het magazine van ACV-Openbare Diensten