Lidmaatschap

Verzeker je van:

  • Persoonlijke service
  • Juridische hulp
  • Loopbaanadvies
  • Maxi solidariteit
Word lid van ACV
   

Nieuws

Meer nieuws
laptop
Tussen de minister voor ambtenarenzaken en de drie vakbonden werd een protocol van akkoord gesloten over het KB "Flexwerk". Een akkoord dat moeilijk tot stand is gekomen.
Lees meer
Maggie De Block
DEC 8

Blijft zorgkundige een zorgberoep?

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie de Block werkt aan een nieuwe wetgeving over de zorgberoepen. 
Wat staat er op het spel voor je toekomst als werknemer of als student in de zorg?
De zorgkundigen maken zich grote zorgen over de toekomst van hun beroep. Terecht, want de intenties van het kabinet De Block zagen er echt niet goed uit. Zo zouden de zorgkundigen volledig uitgesloten worden uit de nieuwe wet op de uitoefening van zorgberoepen waardoor “zorgkundige” geen zorgberoep meer zou zijn…
Samen met de collega’s van LBC-NVK en COC hebben we ons hiertegen sterk verzet. En dat heeft vruchten afgeleverd. Het kabinet stuurt de eerdere intenties bij.
Lees hierover meer in het gezamenlijk bericht van LBC-NVK, ACV Openbare Diensten en COC.
non profit actie
De manifestatie van de zorgsector van vorige donderdag heeft duidelijk al iets opgeleverd. We krijgen van de federale regering een onderhandelingskalender voor onze eisenbundel voor de zorgsector. 
Anderzijds wordt steeds meer verkeerde informatie verspreid over de ADV-dagen. Voor ons is het duidelijk dat de bestaande regeling moet behouden blijven, voor zij die er nu recht op hebben maar ook voor zij die er in de toekomst recht op zouden hebben. 
Hierover onderhandelen wij niet, enkel over bijkomende maatregelen.
Lees meer
ACV Openbare Sector
In 2019 trekt de regering 40 miljoen euro uit voor de pensioenfinanciering van de zware beroepen. In 2020 wordt dat 70 miljoen euro.
Volstaat het met die bedragen wel om de problematiek financieel af te dekken?
Lees meer
Meer nieuws
Woonzorgcentra onderzocht
Hoe is het gesteld met de werkdruk in de openbare woonzorgcentra in Vlaanderen? ACV Openbare Diensten stelde die vraag aan meer dan 1000 personeelsleden uit de sector. NT magazine pakt deze maand uit met een artikel over de belangrijkste resultaten. De volledige enquête, alle resultaten en conclusies vind je hier terug.
Lees meer
diplomabonificatie

Hoeveel betalen om hogere studies te laten meetellen voor je pensioen?

Nieuwe regeling tegen 1 maart 2017.

De regering heeft tijdens de onderhandelingen met de vakbonden geen verdere wijzigingen aangebracht aan haar ontwerp over de afschaffing van de diplomabonificatie in het overheidsstelsel. 
De verworven diplomabonificatie zal worden vastgeklikt en wie benoemd wordt vanaf 1/3/2017 zal geen diplomabonificatie meer ontvangen.
zorgkredietbe

Loopbaanonderbreking wordt zorgkrediet

De Vlaamse regering voorziet een strenger systeem van loopbaanonderbreking.Wij willen dit niet zomaar laten gebeuren.

Vragen? Op zoek naar meer informatie?
Lees er hier meer over.