• ACV Prettige vakantie 2016
 
 

Lidmaatschap

Verzeker je van:

  • Persoonlijke service
  • Juridische hulp
  • Loopbaanadvies
  • Maxi solidariteit
Word lid van ACV
   

Nieuws

Meer nieuws
Loopbaanonderbrekingwordtzorgkrediet
De Vlaamse regering schaft op 2 september dit jaar de Loopbaanonderbreking voor het personeel van Steden en Gemeenten, Diensten van de Vlaamse Overheid en Onderwijs af. Voor het onderwijspersoneel en personeelsleden van de Diensten van de Vlaamse overheid werd ondertussen een evenwichtig akkoord bereikt. De 150.000 personeelsleden van lokale en regionale besturen blijven echter in de kou staan.
Lees meer
berekening
De federale regering heeft een wetsontwerp klaar dat grote weerslag zal hebben op het pensioen van personeelsleden die eerst contractueel worden aangeworven en pas nadien vast benoemd worden. Als hun benoeming na 9 oktober 2014 gebeurt, krijgen zij een lager werknemerspensioen voor de periode als contractueel en wordt het overheidspensioen enkel berekend op de periode vanaf de benoeming. ACV Openbare Diensten wil aan dat wetsvoorstel een volwaardig aanvullend pensioen voor alle contractuele personeelsleden koppelen.
Lees meer
muntstukken
JUN 21

Decemberloon opnieuw in December

Federale ambtenaren zullen hun wedde voor de maand december opnieuw in december betaald krijgen en niet meer in januari. Dat kwamen de vakbonden vandaag overeen.
Daarmee komt er een einde aan de besparingsmaatregel die jaren terug werd ingevoerd.
Om alles juridisch te regelen is er wel nog een wet nodig. Dat wetsontwerp gaat nu naar de Raad van State en nadien naar het parlement.
Eindelijk eens een positieve maatregel tussen alle andere bezorgdheden. 
Meer nieuws
gevolgenvoorjou

De federale regeringsbeslissingen

De federale regering heeft naar aanleiding van de begrotingscontrole van april, een hele reeks negatieve maatregelen genomen tegenover het overheidspersoneel. 
Op deze pagina willen we onze leden zo goed mogelijk informeren. 
We zullen de informatie ook stelselmatig actualiseren op basis van nieuwe ontwikkelingen.
zorgkredietbe

Loopbaanonderbreking wordt zorgkrediet

De Vlaamse regering voorziet een strenger systeem van loopbaanonderbreking.Wij willen dit niet zomaar laten gebeuren.

Vragen? Op zoek naar meer informatie?
Lees er hier meer over.
nieuwe tijd

Nieuwe Tijd

Het magazine van ACV-Openbare Diensten