• Solidariteit
 
 

Lidmaatschap

Verzeker je van:

 • Persoonlijke service
 • Juridische hulp
 • Loopbaanadvies
 • Maxi solidariteit
Word lid van ACV
   

Nieuws

Meer nieuws
De Lijn
In een krantenartikel (Gazet van Antwerpen, 16 oktober 2015) legt Open Vld uit het monopolie van De Lijn te willen doorbreken en het openbaar vervoer strengere eisen op te leggen. ACV-Openbare Diensten reageert.
Lees meer
Onderhandelen
In het comité C1 liggen teksten voor over de aanpassing van de organieke decreten en over een kader voor de overdracht van het provinciepersoneel. De statutaire benoeming dreigt hiermee te verdwijnen, de rechtspositieregeling dreigt grotendeels te worden afgeschaft en het provinciepersoneel wordt het behoud van rechten ontzegd. Wat de regering wil komt neer op een stap van twintig jaar terug in de tijd.
Lees meer
variabele werkuren
OKT 2

Reistijd als werktijd voor werknemers zonder vaste werkplaats

Het Europese Hof van Justitie heeft beslist dat voor werknemers zonder vaste werkplaats de reistijd tussen hun woonplaats en de eerste en laatste klant van de dag geteld moet worden als werktijd. Deze beslissing werd genomen in een zaak over een Spaans veiligheidsbedrijf dat zijn regionaal bureau sloot en zijn werknemers van thuis uit liet werken. Dit arrest kan belangrijke gevolgen hebben voor veel andere sectoren waarin werknemers geen vaste werkplaats hebben en rechtstreeks van thuis uit naar klanten of patiënten moeten vertrekken. Meer over dit arrest via deze link.
Private-Public
Op 1 en 6 juli 2015 beslisten respectievelijk de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad van Ronse om alle zorgdiensten van de stad en het OCMW te privatiseren. ACV-Openbare Diensten kondigde aan juridische stappen te zetten tegen deze onbezonnen beslissingen. Eind juli dienden we bij de gouverneur een verzoek tot schorsing van de beslissingen van de OCMW-raad en de gemeenteraad in. Diverse regelgevingen en wetgevingen werden niet correct toegepast en zelfs het beginsel van behoorlijk bestuur leek ons geschonden. Gisteren werden wij in kennis gesteld van twee besluiten van de gouverneur van vrijdag laatstleden waarbij alle genomen beslissingen rond de privatisering worden geschorst!
Lees meer
ACV-Persbericht
28 september was er de tweede septemberverklaring van minister-president Bourgeois. Het ACV blijft met die septemberverklaring zwaar op zijn honger zitten. “De minister-president haalt veel mooie woorden boven, maar mist zijn kans om het beleid bij te sturen in sociale richting” stelt nationaal secretaris Ann Vermorgen vast. 
  Lees meer
  Meer nieuws
  beeldwebsitecongres

  CONGRES ACV-OPENBARE DIENSTEN

  Het vijfjaarlijks congres van ACV-Openbare Diensten gaat door op 19 en 20 november in Mons.
  enquete zorgsector
  OKT 19

  Kwaliteitsvolle en betaalbare zorg

  De openbare sector staat borg voor kwaliteitsvolle en betaalbare zorg. Besparingen binnen de overheid en een gebrek aan investeringen leiden tot grote onzekerheden.
  Wij willen weten wat dit betekent voor het personeel. 
  Vanuit het werkveld van de openbare sector krijgen wij immers signalen over stijgende werkdruk, tekort aan personeel, vakantie en overuren die niet kunnen worden opgenomen. 
  Met een enquête en jouw antwoorden op de vragen, willen we onze eisen voor meer personeel en maatregelen om tot een betere combinatie tussen arbeid en gezin te komen, krachtiger maken. Bedankt!
  Vacature

  Vacatures

  ACV-Openbare Diensten is op zoek naar een vakbondsverantwoordelijke voor de Vlaamse overheid.
  meer informatie
  gezondopenbaar

  Gezond Openbaar

  ACV Openbare Diensten, Overheidsbedrijven en Onderwijs stelde op dinsdag 22 september hun prioriteiten voor tijdens het event "Gezond Openbaar".
  Onder andere de terugtredende overheid, sociaal overleg en pensioenen kwamen aan bod. 

  Een uitgewerkte versie van de accenten vind je terug in deze brochure.
  federale opleidingen
  ACV-Openbare Diensten organiseert opleidingen voor 
  •  postbak, logisch en abstract redeneren
  • de nieuwe federale loopbaan
  Lees meer

  Ondanks alle adviezen van experts en ondanks de acties van het Gemeenschappelijk Vakbondsfront besliste de regering een indexsprong. Maak duidelijk dat de vakbonden ook in uw naam dit NEEN-signaal verkondigen. Onderteken de petitie.
  Lees meer
  gevolgenvoorjou

  Het federaal regeerakkoord - de gevolgen voor jou

  De openbare sector staat voor harde jaren.
  De nieuwe regeringsmaatregelen zijn alles behalve sociaal te noemen. Deze regering wil besparen en rekent dat door aan de werknemers.
  Werknemers moeten tijd, geld en middelen inleveren die totaal buiten proportie zijn. 
  Wil je alles op de voet volgen, dan ben je op deze website aan het juiste adres.
  nieuwe tijd

  Nieuwe Tijd

  Het magazine van ACV-Openbare Diensten