• ACV-Openbare Diensten gaat op zoek naar de leukste anekdote

    Lees meer
    website2
 
 

Lidmaatschap

Verzeker je van:

  • Persoonlijke service
  • Juridische hulp
  • Loopbaanadvies
  • Maxi solidariteit
Word lid van ACV
   

Nieuws

Meer nieuws
FCSOD
MRT 28

ACV-centrales openbare sector staken NIET op 22 april

De ACV-centrales van de openbare sector hebben hun achterban geraadpleegd over de uitnodiging van ACOD om op 22 april een algemene staking in de openbare sector en het onderwijs te organiseren. De ACV-centrales hebben beslist om niet mee te staken en verkiezen het sociaal overleg alle kansen te geven.
zorg verpleegkundige
Vakbonden en onderwijsverstrekkers vragen dringend overleg met Minister De Block over het beroeps- en competentieprofiel van de verpleegkunde.
Lees meer
ACV 2015-03-23 Pensioen op 67 is geen oplossing
Hoewel de regering zich ertoe verbonden had om met de sociale partners overleg te organiseren over de pensioenen in de privé- en de openbare sector, wil de regering niet dat het nog op te richten Pensioencomité standpunt inneemt over het optrekken van de pensioenleeftijd tot 67. De regering kiest ervoor het pensioendossier op te hakken. In gemeenschappelijk front zullen de vakbonden zich verzetten tegen de optrekking van de pensioenleeftijd tot 67 jaar. Niet voor hun plezier of omdat ze principieel tegen een pensioenhervorming gekant zouden zijn, maar omdat die hervorming sociaal onrechtvaardig is en economisch absurd. 
Lees meer
overdracht
Vandaag lezen we in De Standaard dat 29.000 gesco's ambtenaar zouden worden. De realiteit is jammer genoeg net iets anders.
Lees meer
WSF Logo Forum Tunis 2015
Ondanks de tragische gebeurtenissen die Tunesië recent dooreenschudden, zullen een 40-tal ACV-afgevaardigden van 22 tot 29 maart deelnemen aan het Wereld Sociaal Forum (WSF) in Tunis. Het thema van het WSF luidt dit jaar 'Waardigheid en rechten'. 
Lees meer
Meer nieuws

Ondanks alle adviezen van experts en ondanks de acties van het Gemeenschappelijk Vakbondsfront besliste de regering een indexsprong. Maak duidelijk dat de vakbonden ook in uw naam dit NEEN-signaal verkondigen. Onderteken de petitie.
Lees meer
meldpuntzorg
Wij merken dat er steeds meer problemen zijn met registraties en visa van zorgkundigen. ACV-Openbare Diensten wil hier graag een zo duidelijk mogelijk zicht op krijgen. Heb jij ook problemen? Laat het hier weten!
Lees meer
gevolgenvoorjou

Het federaal regeerakkoord - de gevolgen voor jou

De openbare sector staat voor harde jaren.
De nieuwe regeringsmaatregelen zijn alles behalve sociaal te noemen. Deze regering wil besparen en rekent dat door aan de werknemers.
Werknemers moeten tijd, geld en middelen inleveren die totaal buiten proportie zijn. 
Wil je alles op de voet volgen, dan ben je op deze website aan het juiste adres.
overdracht dossiers
Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werden op 1 juli 2014 heel wat bevoegdheden van de Federale overheid overgeheveld naar de Vlaamse overheid.
Een overzicht.
Lees meer
vorming
ACV-Openbare Diensten organiseert opleidingen voor bevordering en evaluatie.
Lees meer
nieuwe tijd

Nieuwe Tijd

Het magazine van ACV-Openbare Diensten