De sector lokale en regionale besturen

Christoph VANDENBULCKE
Joris LERMYTTE
Gonda THIELEMANS
02/208.23.80

Onze kantoren

Brussel

De hoofdzetel van ACV-Openbare Diensten

Helihavenlaan 21
1000   Brussel
mail: openbarediensten@acv-csc.be    -   telefoon: 02/208 23 11