Loopbaanonderbreking niet stopzetten zonder alternatief

De Vlaamse regering schaft op 2 september dit jaar de Loopbaanonderbreking voor het personeel van Steden en Gemeenten, Diensten van de Vlaamse Overheid en Onderwijs af. Voor het onderwijspersoneel en personeelsleden van de Diensten van de Vlaamse overheid werd ondertussen een evenwichtig akkoord bereikt. De 150.000 personeelsleden van lokale en regionale besturen blijven echter in de kou staan. 

Met het nieuwe systeem van Zorgkrediet worden de mogelijkheden om werk meer werkbaar te maken helemaal ingeperkt. Het Vlaams Zorgverlof is immers maar een goedkoop surrogaat voor Loopbaanonderbreking en kan enkel worden gebruikt voor palliatieve zorgen, medische bijstand, zorg voor jonge kinderen of kinderen met een handicap, en uitdovend voor sommige opleidingen.

In informele gesprekken met het kabinet van Minister Homans probeerden we een alternatief akkoord te bereiken dat het Zorgkrediet beter verteerbaar moet maken. Maar het kabinet heeft deze gesprekken eigenhandig stopgezet. Bijgevolg: geen akkoord en geen alternatief voor de personeelsleden van de lokale en regionale besturen. 

Voor ons is het dan heel simpel: de loopbaanonderbreking kan op 2 september niet vervangen worden vooraleer het Vlaams Zorgkrediet uitgewerkt en toepasbaar is voor alle personeelsleden.