7000 handtekeningen en 1400 persoonlijke berichtenWeg met de loopbaanonderbreking. Leve het Vlaams Zorgkrediet?

Vanaf 2 september wordt het huidig systeem van loopbaanonderbreking omgevormd tot een nieuwe regeling: het zorgkrediet. Dit voor de personeelsleden van de Vlaamse overheidsdiensten en in lokale en regionale besturen. Alles behalve een goede evolutie want het nieuwe systeem staat mijlenver van het huidige en is veel strenger.
Het nieuwe stelsel van zorgkrediet willen we niet. De omvorming komt immers neer op de afschaffing van de gewone loopbaanonderbreking. Het gaat hier zowel om gedeeltelijke als volledige loopbaanonderbreking, zowel om het gewone als het eindeloopbaanstelsel. In de praktijk gaat het om loopbaanonderbreking die wordt opgenomen als pauze tijdens de loopbaan, als landingsbaan, wanneer men zelf medische problemen heeft, om te zorgen voor kleinkinderen…  
In de plaats van loopbaanonderbreking zou er een beperkt Zorgverlof komen. Dat kan slechts in zeer beperkte situaties opgenomen worden: palliatieve zorgen, medische bijstand, zorg voor jonge of gehandicapte kinderen en, tijdelijk, voor sommige opleidingen. 

Ook qua duurtijd is het Zorgverlof een mager alternatief: de huidige duurtijd (60 maanden voltijds en 60 maanden deeltijds) wordt gereduceerd tot 18 maanden voltijds over de volledige loopbaan en voor alle motieven. 
7000 handtekeningen en 1400 persoonlijke berichten
Een aantal weken geleden zijn we daarom gestart met onze campagne om loopbaanonderbreking te behouden. Want zo hopen wij meer druk te kunnen zetten op minister Muyters zodat het huidige systeem van loopbaanonderbreking behouden blijft. 

De petitie die we daarbij lanceerden, werd ondertussen al door meer dan 7000 mensen ondertekend. Naast de 7000 handtekeningen kregen wij ook 1400 persoonlijke berichten van heel veel mensen die allen aangaven waarom loopbaanonderbreking voor hen belangrijk is en dus moet blijven bestaan. Wij vonden die berichten te waardevol om zomaar verloren te laten gaan. Voorafgaand aan de onderhandelingen op 28 april schreven we ze over op een 50 meter lang spandoek. Zo konden we zeker zijn dat de onderhandelaars van de regering ze zouden lezen. 
Als goeie wil en gezond verstand ontbreken…
Maar op 28 april was de Vlaamse regering blijkbaar zinnens om de onderhandelingen éénzijdig af te sluiten. Dit bewijst eens te meer dat deze regeringsploeg nooit de intentie had om hierover écht inhoudelijk met de sociale partners in debat te gaan. Enkel de besparingsdoelstellingen primeren. Dit jaar nog moet er 6 miljoen euro bespaard worden op de post loopbaanonderbreking. Besparingen exclusief op kap van de personeelsleden dus. 

Deze finale onderhandelingsronde werd voorafgegaan door een beschaafde actie van ACV-Openbare Diensten waarbij we ons spandoek met de persoonlijke boodschappen en de 7000 handtekeningen tot aan het kabinet brachten. 

Deze regering had echter geen oor naar onze inhoudelijke argumenten, praktische bezwaren of beschaafd protest en ze wilde de onderhandelingen zonder meer afsluiten.

Slechts op de valreep en onder het dreigement van “minder sympathieke” acties, werd beslist om het dossier ter overweging te agenderen op de Vlaamse regering. Op 12 mei worden de vakorganisaties dan verwacht voor de definitieve beslissing. Het nieuws daarover vind je heet van de naald op onze website.