Akkoorden Openbare Zorgsector

Openbare Zorgsector


            - Februari 2011 - Akkoord voor de federale gezondheidssectoren van de overheidssector
         
            - Maart 2010 - Protocol betreffende de maatregelen 2010: attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep
     
            - 2 september 2005 - Omzendbrief over de uitvoering van het jongste sociaal akkoord betreffende
              de federale gezondheidssectoren in de openbare sector.
  
            - 23 juni 2005 - Akkoord betreffende de federale gezondheidssectoren - publieke sector