Akkoorden federale overheid

Federale Overheid


            - Sectoraal akkoord 2009-2010 
 
            - Sectoraal akkoord 2007-2008
 
            - Sectoraal akkoord 2005-2006
 
            - Sectoraal akkoord 2003-2004 - stand van zaken uitvoering sociaal akkoord 2003-2004 (2005) 
 
            - Protocol 316 van 10 maart 1999 betreft sectorieel akkoord 1997-1998 
 
            - Protocol 264 van 4 juli 1997 betreffende het kwalitatief sectorieel akkoord 1995-1996 

            - Protocol 15 maart 2006 inzake de gesloten centra van de FOD Binnenlandse Zaken