Akkoorden Justitite

Justitie

   

            - Protocol 366 van 6 oktober 2010
 
            - Protocol 351 van 19 april 2010 over de wederzijdse engagementen van de FOD Justitie en de vakbonden 
              in verband met de versterking van de sociale dialoog en de conflictbeheersing binnen het gevangeniswezen
 
            - Protocol 340 van 14 mei 2009 - eisendossier 2007-2011 
              Voorstellen ter verbetering werkomstandigheden personeel penitentiaire inrichtingen 
              + herwaardering statuut van alle personeelsleden werkzaam binnen deze inrichtingen.
 
            - Protocol voorakkoord nieuwe loopbanen penitentiaire instellingen van 19 december 2008
 
            - Protocol 293 van 17 oktober 2005
 
            - Protocol 249 van 1 april 2003
              
            - Protocol personeel griffies en parketten van 23 oktober 2002