Geen beloofde zware beroepenMinister van Pensioenen Daniel Bacquelaine bevestigt dat er deze legislatuur geen nieuwe regeling komt voor zware beroepen en dat de tantièmes behouden blijven. Daarmee komen de beloofde correcties op de pensioenhervorming voor zware beroepen er niet. Ook gaat de afbouw van  de tantièmes verder. 
De regering Di Rupo besliste de loopbaan- en leeftijdsvoorwaarden voor vervroegd pensioen drastisch op te trekken, de huidige regering deed daar nog een schep bovenop. Vanaf dit jaar zijn minstens
42 jaar loopbaan vereist om met vervroegd pensioen te kunnen gaan. Die 42 jaar gelden ten vroegste vanaf 63 jaar. Vanaf  60 jaar kan men met vervroegd pensioen mits 44 jaar loopbaan en vanaf 61 jaar vanaf 43 jaar loopbaan.

Parallel werd ook een traject vastgelegd om wie een voordelige pensioenbreuk of tantième heeft minder snel toegang te geven tot vervroegd pensioen. Tot 2017 werden jaren aan een voordelig tantième meegeteld voor de loopbaanvoorwaarde aan 1,2. Vanaf 2017 geldt een afbouw.

Momenteel worden jaren in een zwaar beroep nog meegeteld aan 1,12; in 2020 gaan we naar 1,0957; in 2021 naar 1,0722 om ten slotte in 2022 uit te komen op 1,05. Die coëfficiënten gelden telkens voor wie dat jaar pensioengerechtigd is. Zolang men niet met pensioen kan en tot 2022 dalen de coëfficiënten dus verder. Bijvoorbeeld: wie in 2022 40 jaar prestaties heeft aan een voordelig tantième zal dan nog slechts een bonus krijgen van 2 jaar. Pensioen op 60 jaar zal er dan voor de meesten niet meer inzitten.

De nieuwe regeling voor zware beroepen, waarover we een akkoord hadden met de regering, had tot doel om de tantièmes te vervangen. Ze moest zorgen voor een snellere toegang tot vervroegd pensioen, voor veel meer mensen met een zwaar beroep. Wie een zwaar beroep had zou zo meestal kunnen stoppen met werken op 60 jaar. Nu de nieuwe regeling voor zware beroepen door de minister wordt afgevoerd, wordt stoppen op 60 jaar ook onmogelijk. Wie een voordelig tantième heeft zal veel langer moeten werken. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn voor het personeel van de veiligheidsdiensten. Wie geen tantième had en niet erkend wordt als zwaar beroep blijft helemaal met lege handen achter. Voor vuilnisophalers, rijdend personeel van het openbaar vervoer, penitentiair beambten en veiligheidspersoneel, verplegend en verzorgend personeel, en zo meer is er nu helemaal niets geregeld.

Dit artikel is verschenen in NT Magazine - editie maart 2019