Syndicale premie

Het bedrag en de modaliteiten van de syndicale premie zijn verschillend naargelang de sector waarin je werkt.

Algemeen stelsel openbare diensten 

De vakbondspremie in de openbare diensten (ministeries, parastatalen, lokale overheidsdiensten, ...) wordt jaarlijks uitbetaald.
De regeling is als volgt:
Wie in 2018 personeelslid was in een overheidsdienst, krijgt vóór 31 maart 2019 een aanvraagformulier van zijn werkgever. Als personeelslid moet je dat formulier verder invullen en zo spoedig mogelijk bezorgen aan onze secretariaten. Om te kunnen instaan voor de betaling moet dat reglementair gebeuren vóór 1 juli. Onze diensten staan verder in voor de betaling. We doen dat telkens zo spoedig mogelijk. Hou in gedachten dat het gaat om tienduizenden leden. Pas voor het einde van het jaar zijn alle betalingen rond.
De betaling van de syndicale premie gebeurt op basis van een strikte wetgeving die nauwgezet moet worden nageleefd. Die wetgeving schrijft voor dat de betaling van de vakbondspremie slechts kan gebeuren als je in de loop van het jaar waarop de premie betrekking heeft, was aangesloten bij een representatieve vakbond van het overheidspersoneel en je een voldoende bijdrage hebt betaald. 
Om recht te hebben op de syndicale premie moet je voldoen aan de volgende minimumbijdrage

Volledige premie3/4 premie1/2 premie1/4 premie
Minimumbijdrage die je betaalde in 2018:€ 157,61€ 118,21€ 78,81€ 39,40
Premie die je ontvangt in 2019€ 90   € 67,50€ 45€ 22,50

De Lijn en MIVB
De premie bedraagt € 137 voor een voltijdse werknemer. 
Als je in de loop van het jaar werd aangeworven en sinds je aanwerving je vakbondsbijdrage betaald hebt, kan je aanspraak maken op een gedeeltelijke premie. Die premie hangt af van het aantal maanden dat je gewerkt hebt.
Autobus-Autocar
Vanaf begin maart stuurt het sociaal fonds 'Autobus-Autocar' de legitimatieformulieren aan de rechthebbenden toe. Opgelet: Je ontvangt geen kaart maar een formulier (A4), dat je ingevuld en ondertekend aan ons moet bezorgen. Vergeet je rekeningnummer niet te vermelden!
De premie voor voltijdse werknemers bedraagt € 145 en voor deeltijdse werknemers € 72,5. 
Als je het formulier nog niet hebt gekregen, dan mag je ons contacteren. Wij checken wel even bij het Sociaal Fonds.