Stakingsvergoeding

Problemen proberen we op te lossen door middel van overleg. Soms brengt dat geen oplossing. Dan zijn acties nodig en komt het tot een staking. Als binnen ACV-Openbare Diensten wordt beslist een staking te organiseren vergt dat een 2/3 meerderheid binnen de militantencomités want we hebben er alle belang bij dat niet lichtzinnig een staking wordt georganiseerd.


Wie in geval van staking loonverlies leidt, bekomt als lid van ACV-Openbare Diensten een stakingsvergoeding. Ze wordt uitbetaald via de ACV-verbonden. Het bedrag van de vergoeding op basis van 5-dagenweek:


voltijds tewerkgestelddeeltijds tewerkgesteld
1ste week€ 30/dag€ 15/dag
vanaf de 2de week€ 35 /dag€ 17.50/dag


Om aanspraak te maken op de stakingsvergoeding moet men wel 6 maanden lid zijn. Is dat niet het geval dan heeft men recht op 50% van de vergoeding na 3 maanden lidmaatschap en op 25% na één maand lidmaatschap.