Studiedagen ingericht door ACV-Openbare Diensten

Agressie vrouw
Zowat alle werknemers in publieke openbare diensten hebben wel eens te maken gehad met agressie. Het gaat meestal om kleine incidenten of om verbaal geweld.
Sommige overheidsdiensten hebben de afgelopen jaren werk gemaakt van een sterk agressiebeleid. We juichen dat toe, maar het kan nog beter. Daarom startte ACV-Openbare Diensten een bewustmakingscampagne op in de vorm van een affiche en een studiedag.
Lees meer
Private-Public
ACV-Openbare Diensten wil met deze studiedag een zicht geven op de verschillende vormen van verzelfstandiging en privatisering en de gevolgen ervan voor het personeel. We lichten de fiscale elementen toe die een grote impact hebben bij het maken van de beleidskeuze door het bestuur en geven een stand van zaken van de situatie in de lokale sectoren.
Lees meer
leeftijdsbewust personeelsbeleid
Deze studiedag over leeftijdsbewust personeelsbeleid ging door in het Muziekcentrum De Bijloke te Gent.

Wie nadenkt over de manier waarop mensen langer aan de slag kunnen blijven, moet ervoor zorgen dat werken werkbaar blijft. Wie nadenkt over dit soort thema’s komt al snel uit bij leeftijdsbewust personeelsbeleid. Werkgevers zullen in de toekomst meer rekening moeten houden met de verwachtingen van hun personeel. En die verwachtingen verschillen naar gelang de leeftijdsstructuur van het personeel.
Lees meer