Privatiseringen en uitbestedingen

Private-Public
ACV-Openbare Diensten organiseerde op 25 oktober 2013 een studiedag ‘Privatiseringen en uitbestedingen in de publieke sector’.
ACV-Openbare Diensten wil met deze studiedag een zicht geven op de verschillende vormen van verzelfstandiging en privatisering en de gevolgen ervan voor het personeel. We lichten de fiscale elementen toe die een grote impact hebben bij het maken van de beleidskeuze door het bestuur en geven een stand van zaken van de situatie in de lokale sectoren.
In voorbereiding werd een gids uitgewerkt voor militanten die op het terrein met deze materie geconfronteerd worden.
In de voormiddag kwamen verschillende sprekers aan bod:
In de namiddag werden aan de deelnemers verschillende workshops aangeboden:
  • De zorgsector in de gevarenzone - over de specifieke trens van privatisering en commercialisering in de zorg 
  • Wat als privatisering dreigt? Hoe zelf een syndicaal actieplan opstellen tegen privatisering?
  • Privaat versus Publiek - over de verschillen tussen private en publieke organisatie in de lokale sector
  • Uitbesteden = besparen op personeelskosten? over de uitbestedingen bij de Vlaamse en Federale overheid