Leeftijdsbewust personeelsbeleid

leeftijdsbewust personeelsbeleid
Wie nadenkt over de manier waarop mensen langer aan de slag kunnen blijven, moet ervoor zorgen dat werken werkbaar blijft.
Werkgevers zullen in de toekomst meer rekening moeten houden met de verwachtingen van hun personeel. En die verwachtingen verschillen naar gelang de leeftijdsstructuur van het personeel.
Het is belangrijk dat onze militanten voldoende inzicht hebben in de trends en ontwikkelingen op dit vlak. Want leeftijdsbewust personeelsbeleid grijpt in op zowat al-le onderdelen van de arbeidsvoorwaarden van het personeel. Daarom hebben we een achtergronddocument uitgewerkt. Om dit document samen te stellen is gebruik gemaakt van diverse wetenschappelijke publicaties maar we hebben ook gepoogd om het werk praktijkgericht op te vatten.
Ter ondersteuning van onze afgevaardigden werd een praktisch werkinstrument uitgewerkt. Het is een hulpinstrument met ideeën, checklists en praktijkvoor-beelden.
Op 25 oktober 2012 heeft ACV-Openbare Diensten een studiedag over leeftijdsbewust personeelsbeleid georganiseerd die doorging in het Muziekcentrum De Bijloke te Gent.
De studiedag was opgebouwd aan de hand van volgende tussenkomsten: