Taxshift mager nieuwjaarsgeschenk voor gepensioneerden

Vanaf 1 januari 2016 werden de bedrijfsvoorheffingschalen geïndexeerd. Ook werd er bij de berekening van de nieuwe barema’s rekening gehouden met de zogenaamde "taxshift". Die verlaagt de belastingen die bedrijven moeten betalen op de lonen van hun personeel. In ruil daalt de personenbelasting ook een klein beetje. Voor eenzelfde belastbaar pensioen wordt zo vanaf januari een lager bedrag bedrijfsvoorheffing ingehouden. Sommige gepensioneerden ontvangen hierdoor netto iets meer pensioen.

Het hoger netto pensioen geldt voor gepensioneerden met een pensioeninkomen dat hoger is dan om en bij de 1200 euro. Met een lager pensioen betaalt je geen voorheffing en zie je niets van de taxshift. Onderstaande tabel laat zien dat de taxshift zorgt voor een verschil van om en bij de 10 euro per maand.

Daar tegenover staat dat de pensioenen in augustus vorig jaar niet aangepast werden aan de index. Die indexspong hield in dat de normale verhoging van de pensioenen met 2% niet werd toegepast. Daardoor zagen de gepensioneerden een netto verhoging van hun pensioen met 20 euro en meer aan hun neus voorbij gaan. Een veelvoud dus van de verhoging vanaf januari. Enkel de allerlaagste werknemerspensioenen werden in september 2015 met 2% verhoogd.

Intussen worden de gepensioneerden een rist nieuwe maatregelen die het leven een pak duurder maken door de strot geduwd: hogere accijnzen op tabak, alcohol en diesel, een vettaks, en bovenal het optrekken van de BTW op de elektriciteit van 6 naar 21%. In Vlaanderen komt daar nog eens 8% bij voor de netbeheerders en een Turteltaks van 100 euro voor de zonnepanelen. Verder zullen de besparingen in de gezondheidzorg er voor zorgen dat ook uw medische kosten zullen verhogen.

Verkijk u dus niet op een iets hoger netto pensioen. Eigenlijk heeft de indexspong u vorig jaar een veelvoud gekost. Daarenboven zult u snel merken dat u voor tal van zaken uiteindelijk veel meer zult moeten betalen. Enkel bedrijven en grote vermogens winnen bij de taxshift.