Pensioenen

Bellen
De pensioenlijn 1765 is vaak moeilijk bereikbaar en één derde van de oproepen blijft onbeantwoord. Dat blijkt uit het jaarverslag van de ombudsdienst pensioenen. De medewerkers van de pensioendienst kampen namelijk met een verdubbeling van de vragen.
Lees meer
centen tellen
Vanaf 1 januari 2019 zullen verschillende pensioenen op één dag in de maand betaald worden. Op dit moment is het nog mogelijk dat de verschillende pensioenen op verschillende dagen betaald worden. Er komt ook een lichte wijziging in het moment waarop betaald wordt.
Lees meer
Oude man met kruk
Minister van Pensioenen Bacquelaine grijpt een zeer moeilijke, individuele situatie aan om de afschaffing van het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid opnieuw in de markt te zetten. We willen meer re-integratiekansen, maar ook zekerheid voor wie echt niet meer verder kan. En net daar is het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid een belangrijke houvast. 
Lees meer
Oudjes
Het Nationaal Pensioencomité heeft een verdeeld advies uitgebracht over het pensioen met punten. De werkgevers willen het puntensysteem gebruiken om grote besparingen door te voeren, maar volgens ons leidt het systeem enkel tot meer pensioenonzekerheid. Dat terwijl een verbetering van het werknemerspensioen nodig is. 
Lees meer
Sparen
Eerder dit jaar bereikten we een akkoord over het gemengd en het aanvullend pensioen. Maar het is niet zeker of de regering zich aan haar deel van het akkoord houdt, namelijk zorgen voor een aanvullend pensioen voor al het contractueel overheidspersoneel. Wij roepen de regering op om zich aan de afspraken te houden!
Lees meer
Zwaar beroep
Het secretariaat van het Nationaal Pensioencomité (NPC) heeft vandaag een aantal oriëntaties voorgesteld die de basis zullen vormen voor verdere onderhandelingen over zware beroepen in de openbare sector. Het ganse dossier is zeker nog niet afgerond, maar er liggen een aantal opties op tafel over het effect dat een erkenning als zwaar beroep zal hebben op het pensioen. 
Lees meer
Korting
Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine wil iets doen aan de hoge pensioenfactuur van sommige lokale besturen. Hij wil aan die besturen een korting toekennen. Maar de lokale besturen die die korting krijgen moeten die korting ook zelf betalen.
Lees meer
centen tellen
Ambtenaren met een gemengde loopbaan hebben recht op zowel een overheids- als een werknemers- of zelfstandigenpensioen. Maar mensen die vroeger dan de pensioenleeftijd stoppen met werken, hebben niet altijd meteen recht op beide pensioenen.
Lees meer