Pensioenen

centen tellen
Ambtenaren met een gemengde loopbaan hebben recht op zowel een overheids- als een werknemers- of zelfstandigenpensioen. Maar mensen die vroeger dan de pensioenleeftijd stoppen met werken, hebben niet altijd meteen recht op beide pensioenen.
Lees meer
berekening
De federale regering heeft een wetsontwerp klaar dat grote weerslag zal hebben op het pensioen van personeelsleden die eerst contractueel worden aangeworven en pas nadien vast benoemd worden. Als hun benoeming na 9 oktober 2014 gebeurt, krijgen zij een lager werknemerspensioen voor de periode als contractueel en wordt het overheidspensioen enkel berekend op de periode vanaf de benoeming. ACV Openbare Diensten wil aan dat wetsvoorstel een volwaardig aanvullend pensioen voor alle contractuele personeelsleden koppelen.
Lees meer
berekening
Vanaf januari ontvangen gepensioneerden een iets hoger netto pensioen. De beperkte verhoging is veruit onvoldoende om het verlies door de indexsprong te compenseren, om nog maar te zwijgen over de andere ingrepen van de regering die het leven voor elke modale burger duurder maken.
Lees meer
pensioen
De groep van tien bereikte eind vorige maand een akkoord over het rendement dat moet gewaarborgd worden op de aanvullende pensioenen. De rendementsgarantie komt een pak lager te liggen dan voorheen. Met name de werknemers bij de gemeenten en OCMW’s zullen de opbrengst van hun pensioensysteem hierdoor zien teruglopen.
Lees meer
timeout
Vandaag is een zwarte dag voor de overheidspensioenen. De afschaffing van de diplomabonificatie voor het vervroegd pensioen in het overheidsstelsel wordt naar alle waarschijnlijkheid vanavond definitief goedgekeurd in de Kamer. Met deze maatregel is de helft van het overheidspersoneel verplicht om minstens tot 63 jaar aan de slag te blijven. Een kaakslag voor het hoger geschoold overheidspersoneel.
Lees meer
Minister Bacquelaine
Op 30 januari gaan we in Comité A onderhandelen over een aantal wijzigingen die de Minister van Pensioenen heeft voorgesteld. Hieronder brengen wij een overzicht van deze wijzigingen.
Lees meer
gevolgenvoorjou
OKT 27

De gevolgen voor de overheidspensioenen

Welke gevolgen heeft het federaal regeerakkoord voor jouw pensioen? 
We verduidelijken dit voor jou in een filmpje
bedenkelijk
We hebben kennis genomen van de berichten in de media over de voorstellen in verband met de overheidspensioenen die ter discussie staan bij de federale regeringsonderhandelingen.
Lees meer
NO
De FCSOD, die de ACV‐centrales voor het overheidspersoneel, de overheidsbedrijven en het onderwijs verenigt, heeft kennis genomen van het rapport van de Commissie Pensioenhervorming 2020‐2040. De Commissie heeft een erg lijvig document uitgebracht met veel gegevens die we nog verder zullen
bestuderen. Bij een eerste lezing van het rapport stellen we vast dat er een hele reeks tekorten zijn en een aantal voorstellen niet kunnen worden aanvaard, ook al omdat ze erg negatief uitdraaien voor het personeel van de openbare sector.
Lees meer
berekening
Vandaag is de wet verschenen die het overlevingspensioen van jonge ambtenaren omvormt tot een overbruggingsuitkering. Men wil vermijden dat een jonge langstlevende echtgenoot moet kiezen tussen een job en het overlevingspensioen.
Lees meer