Ziektepensioen afschaffen zonder alternatief

Ziektepensioen afschaffen zonder alternatief voor langdurig zieken

De federale regering wil het ziektepensioen voor werknemers in de openbare sector afschaffen. Zonder volwaardig alternatief voor langdurig zieken. Werknemers die langdurig ziek zijn op een gepaste manier opnieuw aan het werk helpen, daar pleiten wij al langer voor. Al staan onze oplossingen mijlenver af van het initiatief dat de regering vandaag nam.

De regering schaft het ziektepensioen voor langdurig zieken immers af. Werknemer die al meer dan een jaar arbeidsongeschikt zijn, worden vanaf dan overgedragen aan de verzekeringsinstellingen. Zij kunnen nog rekenen op slechts 40%, 55% of 65% van een begrensd loon. Sterker nog, wat de regering voorstelt ligt zelfs lager dan wat gangbaar is voor werknemers in de privésector.

Mensen die langdurig ziek zijn, worden zwaar getroffen door deze maatregel. Ze houden immers veel minder over terwijl er geen aangepaste jobs zijn voor wie dat nodig heeft. Het idee dat zij wel een job zullen vinden in de privésector is een illusie. 
Deze maatregel is een kille financiële berekening, een besparing op de rug van mensen die geconfronteerd worden met een ernstige ziekte.

Dit kan niet voor ons. We willen hierrond ernstig overleggen en we zullen tegenvoorstellen doen.