Onze gepensioneerdenwerkingGepensioneerden zijn een belangrijke groep voor ACV Openbare Diensten. Dankzij de steun van onze gepensioneerde leden kunnen we opkomen voor hun belangen. ACV Openbare Diensten is dé pleitbezorger van de pensioenen van het overheidspersoneel. 

We wegen op het tot stand komen van de pensioenwetgeving. Dat is het geval geweest bij de pensioenhervormingen. Aan verworven rechten kan voor ons niet geraakt worden. 
ACV Openbare Diensten heeft ook veel overgangsmaatregelen kunnen bekomen. 

Verder verdedigen we het behoud van het overheidspensioen: het enige volwaardige wettelijke pensioen. 

ACV Openbare Diensten zet zich ook in voor een aanvullend pensioen voor contractuelen. 

Er zijn regelmatig bijeenkomsten van gepensioneerden over de sectoren heen en in de verschillende gewesten. Op die bijeenkomsten komen de actualiteit en specifieke dossiers aan bod.
Wat moet je doen als je met pensioen gaat? Je gaat het best langs bij een ACV-dienstencentrum in de buurt, en meldt daar dat je met pensioen gaat, maar nog lid wil blijven.

Je blijft lid dus...
  • Je blijft ACV Openbare Diensten steunen in haar werking en u blijft solidair met jouw collega’s
  • Je blijft NT Magazine thuis ontvangen en blijft op de hoogte van de syndicale actualiteit
  • Je kan je stem laten horen tot in het hoogste orgaan van onze vakbond en deelnemen aan verschillende vergaderingen en bijeenkomsten van gepensioneerden
  • Je kan deelnemen aan de jaarlijkse activiteiten voor gepensioneerden
  • Je betaalt een sterk verminderde bijdrage
  • Je hebt recht op medailles en bijhorende premies, gebonden aan het aantal jaren lidmaatschap
  • Je ontvangt een getrouwheidspremie bij de pensionering, naargelang het aantal jaren lidmaatschap