Pensioenbetaling december en unieke betaling vanaf januari

Onze oude eis wordt gerealiseerd: de pensioenen van december worden in december betaald en niet pas in januari. Tot voor kort werd de betaling van de pensioenen die eind december moeten betaald worden, verschoven naar de eerste werkdag van januari. Vanaf december 2018 wordt het pensioen van december opnieuw betaald in december. Om alles fiscaal neutraal te houden voor 2018 zal een afzonderlijke aanslag toegepast worden die overeenkomt met de aanslagvoet die betrekking heeft op het geheel van alle andere belastbare inkomens van 2018.

Vanaf 1 januari 2019 ontvangt iedereen op één dag in de maand alle pensioenen waarop men recht heeft. Vandaag is het nog mogelijk dat verschillende pensioenen op verschillende dagen betaald worden. De gezamenlijke betaling zal voortaan gebeuren op de eerste betalingsdag van de maand. Latere betalingen tijdens een maand zullen dus samen worden uitgevoerd op de eerste betalingsdag.

Meer informatie: www.uniekebetaling.be