De toekomst van onze pensioenen

Alles bekijken
centen tellen
Ambtenaren met een gemengde loopbaan hebben recht op zowel een overheids- als een werknemers- of zelfstandigenpensioen. Maar mensen die vroeger dan de pensioenleeftijd stoppen met werken, hebben niet altijd meteen recht op beide pensioenen.
Lees meer
berekening
De federale regering heeft een wetsontwerp klaar dat grote weerslag zal hebben op het pensioen van personeelsleden die eerst contractueel worden aangeworven en pas nadien vast benoemd worden. Als hun benoeming na 9 oktober 2014 gebeurt, krijgen zij een lager werknemerspensioen voor de periode als contractueel en wordt het overheidspensioen enkel berekend op de periode vanaf de benoeming. ACV Openbare Diensten wil aan dat wetsvoorstel een volwaardig aanvullend pensioen voor alle contractuele personeelsleden koppelen.
Lees meer
Alles bekijken
pensioen
De gepensioneerde leden zijn een belangrijke groep voor ACV-Openbare Diensten. Dankzij de steun van de gepensioneerde leden kunnen we opkomen voor hun belangen.
Lees meer