Internationaal

Veel zaken die ons allen aanbelangen worden beïnvloed door wat internationaal gebeurt. We moeten waarschijnlijk niemand meer overtuigen van het belang van ‘Europa’. Strategieën zoals privatisering worden zelfs op wereldvlak aangestuurd. Daarom is ACV-Openbare Diensten ook internationaal actief. We doen dat vooral via de internationale vakbondsorganisaties waarbinnen we actief zijn. 
  • EPSU - European federation of public service unions
  • PSI - Public Sector International
  • ETF - Europian Transport Federation
  • ITF - International Transport Federation
  • EI - Education International
  • IVV - Internationaal Vakverbond
  • Conf-SFE - the European Public Service Union

EPSU - Europian federation of public service unions

EPSU
Via EPSU beïnvloeden we het Europees beleid tegenover de openbare sector. In meerdere sectoren zijn er Europese paritaire comités waar kwesties worden besproken die werknemers in de openbare sector rechtstreeks aanbelangen. ACV-Openbare Diensten is daar mee aan zet.

PSI - Public Services International

PSI
PSI is de organisatie die op wereldvlak de belangen verdedigt van werknemers in openbare diensten.  PSI zet hiertoe campagnes op maar lobbyt bijvoorbeeld ook bij het IMF (Internationaal monetair fonds) en de Wereldbank om de rol van de openbare sector te vrijwaren. Het ondersteunt vakbonden van de openbare sector in diverse continenten.

ETF - European Transport Workers' Organisation

ETF
ETF behartigt de belangen van onze leden uit de sector vervoer op Europees vlak. Transportbeleid en liberalisering van de markt zijn belangrijke uitdagingen waarmee we te maken hebben.

ITP - International Transport Workers' Federation

ITF
ITF behartigt de belangen van onze leden uit de sector vervoer op mondiaal vlak.

EI - Education International

EI
EI behartigt de belangen van onze leden uit het hoger onderwijs op Europees en internationaal vlak. Onze inbreng op dit domein doen we vooral in samenspraak met de ACV-onderwijscentrales.

EVV (ETUC)

ETUC
Het EVV (ETUC) is de interprofessionele koepelorganisatie op Europees vlak, zeg maar het ACV van Europa. ACV speelt een actieve rol binnen het EVV.

IVV (ITUC)

ITUC
Het IVV is de interprofessionele wereldkoepel die alle vakorganisaties over de ganse wereld groepeert. Het ACV zorgt er voor onze vertegenwoordiging. 
Het ACV speelt op die manier een belangrijke rol in de commissie van de normen bij de internationale arbeidsorganisatie (die afhangt van de UNO).