Congres 2010

ICC Gent
Op zoek naar een aantrekkelijke werkgever.

Dit is het thema van het congres van 9 december 2010 van ACV-Openbare Diensten dat plaats vond in het ICC in Gent.

Als aanzet voor de interne discussie werd een uitgebreid achtergronddocument uitgewerkt met informatie over de jongste ontwikkelingen inzake personeelsbeleid in de openbare sector.
ACV-Openbare Diensten wil in de loop van de komende 5 jaar na het Congres een aantal acties ondernemen om de problemen aan te pakken en de kwaliteit van het werk in de sectoren te
verbeteren.
Het is van belang om erover te waken dat de specificiteit van openbare diensten waarmee ze verschillen van de privé sector, te behouden: de absolute voorrang van het algemeen belang en de gelijke toegang voor iedereen tot kwalitatieve diensten.

Hierbij de krachtlijnen die werden goedgekeurd door het Congres.