Woonzorgcentra onderzocht


Het personeel uit de zorgsector slaakt een noodkreet: Bijna 80 % van de personeelsleden uit de woonzorgcentra geeft aan dat er regelmatig te weinig personeel is voor kwaliteitsvolle zorg, met alle gevolgen vandien. Dat blijkt uit een bevraging die ACV Openbare Diensten organiseerde bij het personeel uit de openbare woonzorgcentra. De resultaten van de enquête hebben we in een brochure gegoten, samen met commentaar, conlusies en anekdotes uit de zorgsector. Bekijk hier de brochure. 

Wij sommen alvast enkele onrustwekkende resultaten op: 
 1. Er is te weinig tijd voor kwaliteitsvolle zorg en contact met de bewoners
  Bijna 80 % van de respondenten stelt dat er dagelijks of wekelijks te weinig personeel is om de bewoners de nodige zorg te geven. Ook voor het onderhouden van sociale contacten met de bewoners, het luisteren naar hun vragen, verzuchtingen of bekommernissen is er nog nauwelijks ruimte.

 2. Vooral bij de ochtend- en avondshiften is er te weinig personeel
  Ook de weekenddiensten zijn vaak onderbemand. Een overgrote meerderheid vindt dat er te weinig verplegend en verzorgend personeel is. Er zijn ook ernstige personeelstekorten in de logistiek, de keuken en het onderhoud.

 3. De werkdruk in de woonzorgcentra blijft stijgen
  Bijna 86 % van de ondervraagden stelt dat de werkdruk het voorbije jaar is gestegen. Daarvan blijken het personeelstekort en het feit dat er per bewoner vaak steeds meer zorg nodig is, de belangrijkste oorzaken.

 4. Het personeel ondervindt de negatieve gevolgen van die stijgende werkdruk
  Het personeelstekort en de hoge werkdruk hebben negatieve gevolgen, zowel voor de bewoners als voor het personeel. Maar liefst 38 % van de ondervraagden (en 45,80 % van het zorgpersoneel) geeft aan dat de onderbezetting en de werkdruk het voorbije jaar ook effectief geleid hebben tot incidenten. Eén op de tien respondenten zegt dat er het voorbije jaar druk werd uitgeoefend om een van die incidenten stil te houden. En ieder verzwegen incident is er natuurlijk één te veel.

  De werkdruk tast ook het welzijn van de personeelsleden aan. Bij meer dan 84 % van de respondenten had de werkdruk al een negatief effect op het welzijn. Opmerkelijk zijn de hoge percentages voor “spanningen tussen collega’s” (31,03 %) en “stress op het werk” (23,05 %). Ook opvallend: Vaak ontbreekt er hulp bij het heffen en tillen. Dat leidt dan weer tot fysieke letsels. 

Veel personeelsleden zijn gefrustreerd omdat ze niet de zorg kunnen bieden die ze zouden willen bieden. De werknemers uit de zorg dragen dus zowel fysiek als psychisch een zware last. Er is dan ook een groot maatschappelijk draagvlak om oplossingen te zoeken. ACV Openbare Diensten zal de komende weken en maanden oplossingen voorstellen aan de regering om het werk binnen de zorgsector werkbaar te maken en de werkdruk te verlagen. 
Op 21 maart stappen we mee in de lentemanifestatie voor nieuwe sociale akkoorden in de zorg- en welzijnssector. Daarmee hopen we een sterk signaal te geven aan de regering zodat de problemen die het zorgpersoneel aankaartte sneller worden opgelost. Afspraak om 10u30 aan Brussel Noord!