Zorgpartners schrijven brief aan regering

Op initiatief van Zorgnet maar met overtuigde steun van vakbonden, werkgevers en gebruikers werd vandaag een open brief verstuurd aan de regering. In deze brief wordt onder meer gesproken over de bezorgdheid voor de komende begrotingscontrole en de vergaande besparingen. Zorgaanbieders, werknemers, cliënten en patiënten vragen expliciet dat er voor 2015 geen bijkomende besparingen worden doorgevoerd. Integendeel, zij vragen aan de Vlaamse regering om meer te investeren in zorg en welzijn.

ACV-Openbare Diensten kan dit initiatief alleen maar toejuichen. Al langer dan vandaag zijn we pleitbezorger voor een toegankelijke en betaalbare zorg. Of het nu gaat om residentiële ouderenzorg, gezinszorg of aanvullende thuiszorgdiensten, het is bijzonder belangrijk dat de overheid meer investeert, niet alleen in gebouwen maar ook in mensen. We blijven er van overtuigd dat enkel een sterk openbaar zorgaanbod naast de private non-profitsector voldoende garanties kan bieden om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. De commerciële zorgaanbieders daarentegen hebben reeds voldoende bewezen dat kwaliteit en betaalbaarheid voor hen geen centraal aandachtspunt is maar dat enkel vastgoed en winstbejag telt. Voor commercie in de zorg mag in elk geval geen bijkomende ruimte worden gecreëerd. 

Samen met LBC-NVK en ACV Voeding en Diensten stelden wij een persbericht op over deze materie. Lees dit hier