Nieuws uit de zorgsector

ASZ Aalst
Na de staking op 8 september 2014 zijn er intensieve onderhandelingen geweest met bestuur en vakbonden. Door middel van een individuele stemming werd op 29 september het personeel geraadpleegd. De stemming heeft een kleine meerderheid ja-stemmen opgeleverd vóór het nieuwe besparingsvoorstel.
Lees meer
stress
Mensen moeten langer werken. Dat betekent dat de werkzaamheidsgraad (meer kwaliteitsvolle jobs voor mensen op actieve leeftijd) omhoog moet. Nóg belangrijker dan de werkzaamheidsgraad is echter de werkbaarheidsgraad. Dat laatste betekent dat je werk jou motiveert en voldoende kansen geeft om bij te leren. Het houdt ook in dat je er niet overspannen van wordt en dat je genoeg tijd hebt voor je gezin, vrienden en hobby’s.
Lees meer
zorg
Voor verzorgend personeel dat zich niet definitief kon laten registreren als zorgkundige werd er het zogenaamde ‘verkort traject’ uitgewerkt. Het verzorgend personeel met een diploma/getuigschrift of certificaat dat ouder was dan 10 jaar kon hier echter geen gebruik van maken. Dit werd recent toch mogelijk gemaakt.
Lees meer
zorg bejaarde
Het OCMW Brasschaat is maandag 30 juni in actie!
Dinsdag hebben wij vernomen dat het OCMW concrete plannen heeft om te verzelfstandigen. Waar het enkele weken nog geen haast had, verloopt het nu plots heel snel. 
Er zijn zelfs 6 potentiële partners. Allen uit de privé en zelfs commerciële sector. Wij zijn teleurgesteld en ongerust!
Maandag komen de kandidaat-partners op bezoek in het OCMW. Wij gaan hen met zo veel mogelijk personeel en sympathisanten verwelkomen met als slogan: “u bent aan het verkeerde adres”. Wij verwachten hen tussen 8u30 en 9u15. Wie aanwezig kan zijn aan de inkom van WZC Vesalius is meer dan welkom!
Lees meer
Private-Public
JUN 12

OCMW Kortemark - overname WZC

Het OCMW van Kortemark heeft beslist om het rusthuis af te stoten. ACV-Openbare Diensten verzet zich tegen privatiseringen, maar hier hebben we jammer genoeg de politieke beslissing niet kunnen afstoppen.
Wel hebben we bereikt dat de voorwaarden voor het personeel zo gunstig mogelijk zijn. Na maandenlange onderhandelingen krijgen alle personeelsleden contracten van onbepaalde duur aangeboden en wat lonen, vergoedingen en toelagen betreft, werd een evenwichtige overeenkomst bereikt. Op die manier hebben we voor het personeel het onderste uit de kan gehaald.  
bejaardenzorg
Vanaf 1 juli 2014 zal het verplegend en verzorgend personeel in ziekenhuizen en woonzorgcentra toegang krijgen tot het eindeloopbaanstelsel vanaf 50 jaar. Slechts wanneer het arbeidsregime van het verplegend of verzorgend personeelslid aan strikte voorwaarden voldoet, kan beroep gedaan worden op deze regeling. ACV Openbare Diensten licht in een nota deze nieuwe regelgeving toe.
Lees meer
zorg bejaarde
Volgens een recente studie zal er de komende vijf jaar nood zijn aan 16.000 verpleegkundigen en 21.400 verzorgenden, zorgkundigen en begeleiders in de kinderopvang. Deze studie bevestigt alvast eerdere standpunten van ACV-Openbare Diensten.
Lees meer
logo riziv
MRT 6

RIZIV legt 'bakens voor de toekomst' voor aan burger

Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de instelling, heeft het RIZIV een brochure gemaakt met de visie op de toekomst van de geneeskundige verzorging en de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.