Nieuws uit de zorgsector

zorg
MRT 9

Zorgpartners schrijven brief aan regering

Op initiatief van Zorgnet maar met overtuigde steun van vakbonden, werkgevers en gebruikers werd vandaag een open brief verstuurd aan de regering.
zorg
NOV 12

HBO5-opleiding verpleegkunde blijft zeer populair

Uit recent cijfermateriaal blijkt dat het aantal studenten verpleegkunde ten opzichte van vorig jaar opnieuw is gestegen. 
ASZ Aalst
SEP 30

Geen staking bij ASZ na stemming van personeel

Na de staking op 8 september 2014 zijn er intensieve onderhandelingen geweest met bestuur en vakbonden. Door middel van een individuele stemming werd op 29 september het personeel geraadpleegd. De stemming heeft een kleine meerderheid ja-stemmen opgeleverd vóór het nieuwe besparingsvoorstel.
stress
SEP 29

Sectorprofiel werkbaar werk in de gezondheids- en welzijnszorg

Mensen moeten langer werken. Dat betekent dat de werkzaamheidsgraad (meer kwaliteitsvolle jobs voor mensen op actieve leeftijd) omhoog moet. Nóg belangrijker dan de werkzaamheidsgraad is echter de werkbaarheidsgraad. Dat laatste betekent dat je werk jou motiveert en voldoende kansen geeft om bij te leren. Het houdt ook in dat je er niet overspannen van wordt en dat je genoeg tijd hebt voor je gezin, vrienden en hobby’s.
Budget
SEP 26

Ook diensten gezinszorg ontsnappen niet aan besparingen

Het is heel duidelijk dat de Vlaamse regering de hakbijl hanteert en ook zwaar saneert in de dienstverlening. 
Ook de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg moeten eraan geloven.
ASZ Aalst
SEP 10

Voorlopig akkoord bij ASZ Aalst-Wetteren-Geraardsbergen

Het personeel heeft vandaag bij de 24uren-staking te ASZ-Aalst-Wetteren-Geraardsbergen duidelijk zijn stem laten horen.  Het personeel is er geslaagd het bestuur en de directie de ogen te openen. De boodschap is aangekomen !
overdracht
JUL 23

Overdracht van bevoegdheden zorg en gezondheid sinds 1 juli een feit

Op 1 juli 2014 zijn tal van bevoegdheden op het vlak van zorg en gezondheid, waaronder de volledige bevoegdheid over ouderenzorg, overgegaan naar de gemeenschappen. Maar wat betekent dit in de praktijk? 
zorg
JUL 14

Verkort traject zorgkundige

Voor verzorgend personeel dat zich niet definitief kon laten registreren als zorgkundige werd er het zogenaamde ‘verkort traject’ uitgewerkt. Het verzorgend personeel met een diploma/getuigschrift of certificaat dat ouder was dan 10 jaar kon hier echter geen gebruik van maken. Dit werd recent toch mogelijk gemaakt.
zorg bejaarde
JUN 26

Welke toekomst heeft het openbaar woonzorgcentrum Vesalius in Brasschaat?

Het OCMW Brasschaat is maandag 30 juni in actie!
Dinsdag hebben wij vernomen dat het OCMW concrete plannen heeft om te verzelfstandigen. Waar het enkele weken nog geen haast had, verloopt het nu plots heel snel. 
Er zijn zelfs 6 potentiële partners. Allen uit de privé en zelfs commerciële sector. Wij zijn teleurgesteld en ongerust!
Maandag komen de kandidaat-partners op bezoek in het OCMW. Wij gaan hen met zo veel mogelijk personeel en sympathisanten verwelkomen met als slogan: “u bent aan het verkeerde adres”. Wij verwachten hen tussen 8u30 en 9u15. Wie aanwezig kan zijn aan de inkom van WZC Vesalius is meer dan welkom!
Private-Public
JUN 12

OCMW Kortemark - overname WZC

Het OCMW van Kortemark heeft beslist om het rusthuis af te stoten. ACV-Openbare Diensten verzet zich tegen privatiseringen, maar hier hebben we jammer genoeg de politieke beslissing niet kunnen afstoppen.
Wel hebben we bereikt dat de voorwaarden voor het personeel zo gunstig mogelijk zijn. Na maandenlange onderhandelingen krijgen alle personeelsleden contracten van onbepaalde duur aangeboden en wat lonen, vergoedingen en toelagen betreft, werd een evenwichtige overeenkomst bereikt. Op die manier hebben we voor het personeel het onderste uit de kan gehaald.  
bejaardenzorg
JUN 10

Eindeloopbaanstelsel vanaf 50 jaar voor verplegend en verzorgend personeel in ziekenhuizen in woonzorgcentra

Vanaf 1 juli 2014 zal het verplegend en verzorgend personeel in ziekenhuizen en woonzorgcentra toegang krijgen tot het eindeloopbaanstelsel vanaf 50 jaar. Slechts wanneer het arbeidsregime van het verplegend of verzorgend personeelslid aan strikte voorwaarden voldoet, kan beroep gedaan worden op deze regeling. ACV Openbare Diensten licht in een nota deze nieuwe regelgeving toe.
kinderopvang
MRT 26

Vormingsmoment voor kinderbegeleiders buitenschoolse opvang

Over heel Vlaanderen worden praktijkgerichte vormingsmomenten georganiseerd voor kinderbegeleiders.
zorg bejaarde
MRT 13

Een mooie toekomst voor zorgberoepen?

Volgens een recente studie zal er de komende vijf jaar nood zijn aan 16.000 verpleegkundigen en 21.400 verzorgenden, zorgkundigen en begeleiders in de kinderopvang. Deze studie bevestigt alvast eerdere standpunten van ACV-Openbare Diensten.
logo riziv
MRT 6

RIZIV legt 'bakens voor de toekomst' voor aan burger

Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de instelling, heeft het RIZIV een brochure gemaakt met de visie op de toekomst van de geneeskundige verzorging en de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.
verzorgende met kind
MRT 5

Bacheloropleiding verpleegkunde nu zelf onder druk

Na een eerdere aanval op de opleiding HBO5 verpleegkunde (de vroegere A2-opleiding), komt de de bacheloropleiding in de probleme omdat ze niet zou voldoen aan de Europese regelgeving.