Opleiding verpleegkunde populair

Op 4 oktober 2014 waren er 16.962 ingeschreven studenten voor een verpleegkundige opleiding (HBO5 en bachelor). Dit is een stijging van drie % ten opzichte van vorig jaar en zelfs een stijging van 83 % ten opzichte van 2004. De HBO5-opleiding verpleegkunde (de vroegere A2-opleiding) blijft het bijzonder goed doen. Met 8.238 studenten maken ze bijna de helft uit van het totaal aantal studenten verpleegkunde. De stijging is hier in vergelijking met vorig jaar zelfs groter (2,4 %) dan bij de bachelors (1,6 %). Deze opleiding is dus niet alleen zeer populair maar ook belangrijk om zo veel mogelijk te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar verpleegkundigen. 
De evolutie van het aantal studenten verpleegkunde is regionaal verschillend. De stijging is het hoogst in Oost-Vlaanderen (+8 %) en Antwerpen (+3 %). West-Vlaanderen en Limburg kennen dan weer een daling van respectievelijk 2 % en 1 %.
Ook het aantal studenten personenzorg (verzorgenden en zorgkundigen) neemt verder toe. Uit het cijfermateriaal blijkt ook nog dat de VDAB-opleidingen binnen de zorgsector een verdere groei kennen, wat alleen maar kan worden toegejuicht. Meer gedetailleerd cijfermateriaal, kan je bekomen bij jan.mortier@acv-csc.be.