Verkort traject zorgkundige

zorg
Voor verzorgend personeel dat zich niet definitief kon laten registreren als zorgkundige werd er het zogenaamde ‘verkort traject’ uitgewerkt. Hierdoor kan verzorgend personeel na het volgen van een aantal modules, afhankelijk van de vooropleiding en ervaring, toch als zorgkundige worden geregistreerd.

Van deze mogelijkheid kon het verzorgend personeel met een diploma/getuigschrift of certificaat dat ouder was dan 10 jaar echter geen gebruik maken.
ACV-Openbare Diensten heeft steeds gepleit dat ook deze personen, die zelfs meestal kunnen bogen op een ruime ervaring, toegang krijgen tot het verkort traject.

Dit werd nu recent mogelijk gemaakt. Het lessenpakket voor deze categorie bedraagt 1.110 lestijden, waarvan ongeveer de helft wordt voorbehouden voor praktijkbegeleiding. Op basis van eerder of elders verworven kwalificaties of competenties kunnen er ook nog voor een aantal vakken vrijstellingen worden bekomen.

>> meer informatie over de noodzakelijke vooropleiding en de te volgen modules