Geen staking bij ASZ na stemming van personeel

Na de staking op 8 september 2014 zijn er intensieve onderhandelingen geweest met bestuur en vakbonden. Daar hebben de vakbonden helpen meedenken aan andere oplossingen om te besparen. Gemeenschappelijke punten waren moeilijk te vinden. Het eerste voorstel was onaanvaardbaar. 
Op vrijdag 26 september 2014 was er een verzoeningsvergadering. Een volgend voorstel kwam op tafel. Er is toen afgesproken dat het personeel geraadpleegd zou worden op maandag 29/9/2014 door middel van individuele stemming.  

De stemming heeft een kleine meerderheid ja-stemmen opgeleverd voor het nieuwe besparingsvoorstel.
  • Een 2e pensioenpijler met een minimum van 2% (van 0 tot 20 jaar) en max 4% (0,5% erbij per 5 jaar anciënniteit).
  • Afschaffing dienstvrijstelling drie halve dagen vóór Pasen, Kerstmis en Nieuwjaar.
  • Inlevering 2 verlofdagen van het statutair personeel.
Er komt een evaluatie op 1/1/2020.
ACV-openbare diensten heeft het akkoord getekend met opmerkingen :
  • Naar de toekomst directe opvolging jaarrekeningen, sociale balans en de andere verplichte stukken overeenkomstig omzendbrieven Onkelinx.
  • Indien de subsidiëring 2e pensioenpijler overgemaakt wordt aan het ASZ dient deze ook daarvoor gebruikt te worden. 
  • Opstarten van werkgroep “investeringen”.
  • De afname van verlof betekent geen afvloeiing van personeel.