Een mooie toekomst voor de zorgberoepen

verzorgende met kind
Eind vorige week werd een studie van de KU Leuven aangegrepen om eens te meer de opleiding HBO5 verpleegkunde aan te vallen. In Vlaanderen zijn er – zoals in heel wat Europese landen - twee verpleegkundige opleidingen, de HBO5-opleiding (de vroegere A2-opleiding) die zich situeert binnen het hoger beroepsonderwijs en de bacheloropleiding (de vroegere A1) die ingericht wordt binnen het hoger onderwijs. U kan hier onze reactie lezen op deze studie en de aanval op de HBO5-opleiding. De bacheloropleiding verpleegkunde komt nu zelf in de problemen omdat ze niet zou voldoen aan de Europese regelgeving. Het aantal uren stage dat dient gevolgd te worden zou slechts 1.200 uur bedragen daar waar Europa wil dat studenten verpleegkunde minstens 2.300 uur stage lopen. De HBO5-opleiding voldoet wel aan deze voorwaarde. ACV-Openbare Diensten blijft bij haar standpunt. Beide verpleegkundige opleidingen zijn noodzakelijk en moeten verder georganiseerd worden. Ze leveren beide competente verpleegkundigen op die we hard nodig hebben binnen de zorgsector. ACV-Openbare Diensten roept de bevoegde kabinetten op om dringend een oplossing te zoeken voor de problemen met de bacheloropleiding zonder dat er aan de opleiding of aan de middelen voor de HBO5 verpleegkunde wordt geraakt.