Voorlopig akkoord bij ASZ Aalst

Het personeel heeft vandaag bij de 24uren-staking te ASZ-Aalst-Wetteren-Geraardsbergen duidelijk zijn stem laten horen.  Het personeel is er geslaagd het bestuur en de directie de ogen te openen. De boodschap is aangekomen !

Voorgeschiedenis

Op het BOC van 11 en 18 augustus 2014 zijn er besprekingen geweest over de financiële toestand van het ziekenhuis. De directie heeft een besparingsplan opgemaakt waar niet alleen de dokters en de patiënten maar ook het personeel zou moeten inleveren. 
Een bedrag van 580.000 euro is vooropgesteld en zou voornamelijk te zoeken zijn bij de 2de pensioenpijler van de contractuelen. Het huidige systeem (van 3% naar 6% volgens anciënniteit) zou gereduceerd worden naar 2% voor iedereen. 
Een kaakslag voor het personeel als men de geschiedenis van de laatste 5 jaar kent.
In 2008-2009 deed het bestuur een oproep naar al hun personeel om mee te doen aan de uitgeschreven examens. Het was van groot belang want de directie ging zoveel mogelijk personeel statutariseren. De directie moest achteraf op hun standpunt terug komen en benoemde de eerste geslaagden in alle uitgeschreven functies ! Groot was de chaos maar het personeel kreeg achteraf een 2de pensioenpijler als beloning. Een doekje voor het bloeden, blijkt nu !
Stand van zaken
Na de besprekingen vandaag  is er een voorlopig akkoord maar we zijn er echter nog niet. De besparingsoefening ligt nog steeds op tafel, de 580.000 euro vanuit het personeel moet gevonden worden.
Met dit bestuur en de directie werd afgesproken dat we onszelf tot 30 september de tijd geven om met constructieve voorstellen naar boven te komen. Dat we gezamenlijk verder zullen werken aan mogelijke oplossingen voor de problemen die op tafel liggen en alternatieven proberen uit te werken voor het behoud van de 2de pensioenpijler. 
Het zal geen eenvoudige oefening zijn en van alle betrokken partijen zal veel creativiteit gevraagd worden . Toch durven we de oefening aan te gaan met bestuur en directie.
Samen met de directie hebben we ook afspraken gemaakt rond de minimale bezetting want deze was voor de volledige werkdag geen feit. 
Proficiat personeelsleden ASZ
Door jullie aanwezigheid vandaag hebben de vakbonden kracht kunnen zetten achter hun eisen. Een dikke proficiat voor deze geslaagde actiedag.