Vandeurzen maakt 22 miljoen vrij voor personeel ouderenzorgDinsdag maakte Vlaams minister Vandeurzen bekend dat er 22 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor meer personeel in de ouderenzorg. Dat komt neer op ongeveer 400 bijkomende arbeidskrachten voor de Vlaamse woonzorgcentra. Een gevolg van onze actie?

Op 7 februari voerde ACV Openbare Diensten samen met LBC-NVK, die de private zorgsector opvolgt, in Brussel actie voor meer middelen in de ouderenzorg. ACV Openbare Diensten vroeg Vandeurzen om nog op het einde van de legislatuur een inspanning te doen voor meer personeel in de sector.

Voor wie er nog aan twijfelt: acties in de zorgsector hebben altijd zin. Zonder manifestaties hadden we nu geen sociale akkoorden, niet op Vlaams niveau en niet op federaal niveau.

De bijkomende middelen van Vandeurzen zijn een uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de non-profitsectoren (VIA 5), dat vorig jaar werd afgesloten. Ook VIA5 kwam er pas na verschillende manifestaties …

De 22 miljoen euro zijn noodzakelijk en dringend. Maar we moeten ook vaststellen dat de bijkomende financiering die Vandeurzen de voorbije jaren aan de instellingen overmaakte in het kader van een reconversie van ROB naar RVT-bedden niet altijd resulteerde in de aanwerving van bijkomend personeel. En dat kan natuurlijk niet. Vandaar dat ACV Openbare Diensten in alle openbare woonzorgcentra die straks bijkomende middelen krijgen, eist dat die integraal gaan naar meer personeel.

Toch zal een volgende regering veel meer moeten doen. Samen met onze collega’s van LBC-NVK vragen we dat de Vlaamse regering tegen 2023 geld vrijmaakt voor 6000 extra werknemers in de woonzorgcentra. Enkel op die manier kan kwaliteitsvolle en voor iedereen toegankelijke zorg worden gewaarborgd en kan eindelijk de werkdruk worden verlaagd. De zorgbehoevendheid van de bewoners in de woonzorgcentra blijft sterk stijgen en de financiering voor het personeel volgt niet.

We begrijpen dat je dat niet in één keer kan. Vandaar dat er onmiddellijk bij de start van de volgende Vlaamse regering in overleg met de sociale partners een stappenplan moet worden opgemaakt. Ieder jaar moeten er bijkomende middelen komen voor meer personeel in de ouderenzorg, zodat op het einde van de volgende Vlaamse regeerperiode het doel wordt bereikt.

Maar ook in andere federale en Vlaamse zorg- en welzijnssectoren zullen veel maatregelen en bijkomende middelen nodig zijn. Aan ons om politici te overtuigen zorg, welzijn en cultuur centraal op elke politieke agenda te plaatsen. Vóór de verkiezingen en na de verkiezingen! 

We doen dat alvast met een actie op dinsdag 7 mei 2019. Met personeel uit alle sectoren van welzijn, gezondheid en cultuur eisen we dat de volgende regeringen investeren in kwaliteitsvolle zorg, de instroom van werknemers, werkbaar werk en haalbare loopbanen.

Tot dinsdag.

De actie op 7 mei start om 10.30 uur aan Brussel-Noord. Van daaruit gaat het naar het Muntplein voor een happening. Met de manifestanten van ACV Openbare Diensten verzamelen we vanaf 9.30 uur aan de zijkant van onze hoofdzetel, Helihavenlaan 21, 1000 Brussel. Om 10 uur vervoegen we dan onze collega’s van LBC-NVK. Nog niet ingeschreven voor de actie? Schrijf je dan vandaag zeker in bij je vakbondsafgevaardigde op je werk of bij een van de gewestelijke secretariaten van ACV Openbare Diensten.