Minister De Block breidt taken van zorgkundigen uitGisteren verscheen in het Belgisch Staatsblad een Koninklijk Besluit (KB) waarbij zorgkundigen een beperkt aantal bijkomende taken mogen uitvoeren bij een patiënt. Het KB kwam er na overleg met de sociale partners, waaronder ACV Openbare Diensten. ACV Openbare Diensten is tevreden met de uitbreiding en het overleg dat hieraan voorafging.

In België zijn er meer dan 125.000 zorgkundigen actief, in woonzorgcentra, in ziekenhuizen en andere zorginstellingen maar ook in dagverzorgingscentra, in de thuiszorg … Zorgkundigen spelen een cruciale rol in het zorgproces van patiënten, bewoners en gebruikers.

Vandaag mogen zorgkundigen 18 specifieke verpleegkundige handelingen uitvoeren na delegatie door een verpleegkundige. Zorgkundigen zijn al langer vragende partij voor een uitbreiding van het takenpakket. ACV Openbare Diensten heeft die vraag ondersteund, op voorwaarde dat de bijkomende taken kunnen ingepast worden in de huidige basisopleiding.

Er komen nu vijf specifieke taken bij. Het is de bevoegdheid van Vlaanderen om ervoor te zorgen dat vanaf 1 september 2019 de basisopleiding wordt aangepast zodat alle zorgkundigen die in de toekomst afstuderen over de juiste competenties beschikken.

Wat met de huidige zorgkundigen?

Om de bijkomende taken te mogen uitvoeren, zullen de huidige zorgkundigen een bijkomende opleiding van 150 uur moeten volgen. De helft van de bijkomende uren kan gebeuren via een praktijkstage. ACV Openbare Diensten zal voorstellen formuleren zodat de opleiding kan worden gevolgd tijdens de diensturen.
Werkende zorgkundigen die de opleiding om de een of andere reden niet kunnen of wensen te volgen, kunnen verder als zorgkundige werken maar mogen dan uiteraard de bijkomende taken niet uitvoeren. Er is dus geen enkele reden tot paniek.   

Respect voor zorgkundigen

Deze nieuwe wetgeving is heel belangrijk voor de blijvende wettelijke erkenning van het beroep van alle zorgkundigen in het geheel van de zorgberoepen. Zorgkundigen krijgen met deze wetgeving ook de erkenning van de waardevolle rol die zij absoluut verdienen als zorgberoep. In het geheel van de zorg- en verpleegkundige taken voor een kwalitatieve zorg verdienen zorgkundigen een waardevolle plaats. Dat zullen we als vakbond steeds blijven verdedigen!

Jan Mortier
Coördinator Openbare Zorgsector
 jan.mortier@acv-csc.be

Welke zijn de vijf bijkomende handelingen?

  • Meten van de parameters van de verschillende biologische functiestelsels, met inbegrip van glycemiemeting door capillaire bloedafname. De zorgkundige moet de resultaten van deze metingen tijdig en accuraat rapporteren aan de verpleegkundige.
  • Toedienen van medicatie die is voorbereid door een verpleegkundige of een apotheker (met uitsluiting van verdovende middelen) op de volgende manieren: oraal (inclusief inhalatie), rectaal, oogindruppeling, oorindruppeling, percutaan, subcutaan (enkel gefractioneerde heparine).
  • Oraal toedienen van voeding en vocht.
  • Manueel verwijderen van fecalomen (verharde brokjes stoelgang).
  • Verwijderen en opnieuw aanbrengen van verbanden en van kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen.