"Vorming 600" goedgekeurd, schrijf snel in!We hebben er opnieuw voor kunnen zorgen dat het project “Vorming 600” wordt verdergezet. Het project geeft de kans aan werknemers van de openbare ziekenhuizen, woonzorgcentra … om met behoud van loon een opleiding te volgen tot bachelor in de verpleegkunde (A1) of gegradueerde verpleegkundige (A2). De oproep is gelanceerd op de website van de RSZ

Veel tijd om in te schrijven, is er niet. De aanvraag moet ten laatste binnen zijn op 6 mei 2019.

Kom je in aanmerking? Het antwoord is ja als je op 31 augustus 2019 voldoet aan alle voorwaarden:
 • Als je werkt in de openbare zorgsector, en meer specifiek in een ziekenhuis, woonzorgcentrum, psychiatrisch verzorgingstehuis, dienst voor thuisverpleging, initiatief voor beschut wonen, dagverzorgingscentrum, wijkgezondheidscentrum of revalidatiecentrum
 • Als je tenminste halftijds werkt als statutair of met een overeenkomst van onbepaalde duur
 • Als je een arbeidsovereenkomst hebt voor bepaalde duur dan moet de werkgever de garantie geven dat, eenmaal je geselecteerd bent voor de opleiding, je verder in dienst wordt gehouden voor de duur van de opleiding
 • Als je minimaal drie jaar ervaring hebt in één of meerdere instellingen die behoren tot de federale gezondheidssector (privé of openbaar)
 • Als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van het onderwijs dat je wilt volgen (bachelor of HBO5)
 • Als je niet in het bezit bent van een brevet, een graduaat of een diploma van bachelor in de verpleegkunde
 • Als je bij de aanvang van de opleiding nog een voorziene loopbaan hebt van vijf jaar per studiejaar
 • Als je nadat je geslaagd bent minstens vijf jaar wilt werken als verpleegkundige bij een van de instellingen en diensten die hierboven werden opgesomd

Wat moet je dan doen?
Vraag de formulieren aan je werkgever of ze downloaden via de website van de RSZ.

Welke formulieren?
 • Inschrijvingsformulier door jou in te vullen
 • Formulier in te vullen door je werkgever (werkgeversattest)
 • Schoolattest (in te vullen door de school waar je het onderwijs zal volgen)
 • Attest van medische geschiktheid, afgeleverd door de preventieadviseur/arbeidsgeneesheer van je werkgever

Wanneer en hoe indienen?
Je moet de formulieren samen met het medisch attest vóór 6 mei per post opsturen naar:

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
AD 7/Sociale Maribel
Victor Hortaplein 11
1060 Brussel


Wat gebeurt er daarna?
 • Eerst wordt er nagegaan of je aanvraag volledig is en je aan alle voorwaarden voldoet. 
 • Iedereen die aan de voorwaarden voldoet, komt in aanmerking voor de selectie. De selectie gebeurt op basis van objectieve criteria. 
 • Na de selectie krijg je van de RSZ een bericht of je al dan niet geselecteerd bent.
 • Als je geselecteerd bent, krijg je een reglement ‘Vorming 600’ waarmee je je moet akkoord verklaren. Ook je werkgever moet zijn akkoord geven. 

Wat ontvang je tijdens je opleiding?
Je blijft tijdens je opleiding werknemer van je huidige werkgever en je ontvangt:
 • je geïndexeerd brutoloon, rekening houdend met de haard- en standplaatstoelage en loonschaalverhogingen
 • je eindejaarspremie
 • je attractiviteitspremie
 • je vakantiegeld
 • alle sociale voordelen toegekend door je werkgever aan het personeel (zoals maaltijdcheques, tweede pensioenpijler, hospitalisatieverzekering …).
Er is geen recht op een vergoeding voor onregelmatige prestaties en avondprestaties of op andere vergoedingen voor zaterdagwerk, zondagwerk, werk op feestdagen …

Andere info?
Er zijn ook nog bepalingen in verband met de jaarlijkse vakantie, vergoeding voor verplaatsingen, vergoeding schoolkosten, arbeidsprestaties tijdens de vakantie … Die bepalingen kan je terugvinden op de website van de RSZ.

Meer weten? 
Contacteer een van onze gewestelijke secretariaten