Vandaag is het Dag van de Zorg, jouw dag!Vandaag zetten heel wat instellingen en voorzieningen de deuren open. Zo kan iedereen een kijkje nemen achter de schermen. Misschien werk je vandaag, zoals dat al vaker gebeurt op zondag, of misschien werd je speciaal opgeroepen om bezoekers rond te leiden of mee te helpen aan de praktische organisatie van zo’n opendeurdag.

Werkgevers en overheid pakken op de Dag van de Zorg graag uit met grote investeringen en hoogtechnologische en innoverende projecten. Ook voor allerhande firma’s is de Dag van de Zorg blijkbaar een ideaal moment om nieuwe verzorgingsproducten, medisch materiaal en vooral ook allerhande hulpmiddelen te promoten. Zorgbehoevenden zouden zo op een comfortabele manier langer thuis kunnen wonen. En toch, zonder menselijke handen in de buurt zal het niet lukken.

Vandaar dat wij liever uitpakken met de vele tienduizenden medewerkers in zorg en welzijn. Jullie zijn het menselijk kapitaal van de zorg en jullie blijven, ondanks de zware taken, enthousiast en geëngageerd. Jullie zijn ongetwijfeld dé kern van zorg en welzijn.

Niet enkel medisch, paramedisch en zorgpersoneel behoort tot die kern. Soms vergeten we dat er nog vele andere medewerkers zijn die de patiënt, resident en/of gebruiker niet of nauwelijks te zien krijgen, maar die cruciaal zijn om goede zorg te bieden. Wij willen al het personeel dat werkt in zorg- en welzijnsinstellingen en dus ook alle ondersteunende en administratieve medewerkers op een dag als vandaag in de bloemetjes zetten. Aan iedereen die werkt in de zorg: van harte dank voor jullie inzet en engagement.

En … wat doen wij? Wel, we doen al het mogelijke om de belangen van alle medewerkers in zorg en welzijn verder te behartigen. ACV Openbare Diensten blijft ook de felle verdediger van publieke zorg want slechts een sterke openbare pijler staat garant voor kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke zorg.

De vergrijzing van de bevolking maar ook van het personeel in de zorg maken dat we de komende jaren veel bijkomende zorgverleners nodig hebben. Wij berekenden dat alleen al in de ouderenzorg er de komende vijf jaar meer dan 6000 bijkomende jobs moeten worden gecreëerd. 
De regeringen zullen samen met de sociale partners hun uiterste best moeten doen om personeel te vinden. Daarvoor moeten de beroepen in de zorg in elk geval aantrekkelijker worden. Dat lijkt logisch, maar toch stellen we vast dat niet iedereen in de sector daaraan meewerkt. Of denken sommigen dat een job aantrekkelijk is als je enkel een tijdelijk of interimcontract aanbiedt? Als je slechts deeltijdse arbeidsovereenkomsten afsluit met medewerkers die voltijds willen werken? Als je uurroosters pas enkele dagen op voorhand overmaakt? Als je werkgever weinig flexibiliteit toont maar wel veel flexibiliteit eist van het personeel? Als je probeert te peuzelen aan allerhande rechten …

Onze slogan “Samen in de bres voor meer en sterkere zorg” is meer dan een slogan. Regering, werkgevers en werknemers slaan dus best de handen in elkaar zodat iedereen uit de zorg het beste uit zichzelf kan halen, de werkdruk draaglijk wordt en vooral ook dat de betaalbaarheid en de kwaliteit van zorg en welzijn gewaarborgd blijft.

Morgen werken we daaraan verder. De komende weken zullen we de politieke partijen aanzetten om bij de vormingen van nieuwe regeringen zorg en welzijn centraal te stellen en meer middelen en meer mensen in te zetten voor een sector die kreunt onder de zware werkdruk.

Noteer alvast dinsdag 7 mei, want dan willen we samen met onze collega’s van LBC-NVK in Brussel een nationale non-profitactie organiseren om onze eisen voor meer personeel en meer middelen nog eens uitdrukkelijk in de verf te zetten. Verdere informatie volgt.

Vandaag nemen we volop de tijd om op te kijken naar de vele geëngageerde vrouwen en mannen die paraat staan om ons zorg en ondersteuning te bieden in elke levensfase. Fantastisch toch, die zekerheid?

Heb jij tussen je drukke bezigheden nog even tijd vandaag? Neem dan op Dag van de Zorg een leuke foto samen met je collega’s en mail ons die door. We publiceren de mooiste foto’s op onze Facebookpagina. Wie weet is er wel een echt bloemetje voor de leukste foto.