Sociale Maribel creëert 857 nieuwe jobs in openbare sectorIn het beheerscomité van de sociale Maribel van de overheidssector bereikten we met de werkgevers een akkoord om met de bijkomende middelen van de tax-shift nieuwe tewerkstelling te creëren in de lokale sector en de openbare ziekenhuizen.

De sociale Maribel is een systeem met als doel de tewerkstelling in de non-profitsector te bevorderen. Door het akkoord kunnen er in België maar liefst 857 VTE (het equivalent van voltijdse) arbeidsplaatsen worden gecreëerd: 
  • 669 VTE in de algemene sector (provinciale en lokale besturen)
  • 188 VTE voor de openbare ziekenhuizen.
Voor de provinciale en lokale besturen worden de nieuwe arbeidsplaatsen bij voorrang toegewezen aan de: 
  • sociale diensten (zowel administratieve als functies van maatschappelijk werker)
  • coördinatie van maatschappelijke dienstverlening
  • thuiszorg, lokale dienstverlening, woonzorgcentra
In de openbare ziekenhuizen worden de bijkomende jobs gebruikt voor de versterking van de mobiele equipes, versterking van de bestaffing op onderbemande diensten en voor het aanwerven van een expert agressie. 

Het bestuur of de instelling moet ten laatste op 13 juli 2018 een aanvraag indienen bij de RSZ. De representatieve vakorganisaties moeten de aanvraag ondertekenen. 

Klik hier voor meer informatie.