Nieuws uit de zorgsector

Studeren
We hebben er opnieuw voor kunnen zorgen dat het project “Vorming 600” wordt verdergezet. Het project geeft de kans aan werknemers van de openbare ziekenhuizen, woonzorgcentra … om met behoud van loon een opleiding te volgen tot bachelor in de verpleegkunde (A1) of gegradueerde verpleegkundige (A2). De oproep is gelanceerd op de website van de RSZ
Lees meer
Bejaardenhulp
Gisteren verscheen in het Belgisch Staatsblad een Koninklijk Besluit (KB) waarbij zorgkundigen een beperkt aantal bijkomende taken mogen uitvoeren bij een patiënt. Het KB kwam er na overleg met de sociale partners, waaronder ACV Openbare Diensten. ACV Openbare Diensten is tevreden met de uitbreiding en het overleg dat hieraan voorafging.
Lees meer
Oude man
De werkdruk in de woonzorgcentra blijft stijgen. De maatregelen die de Vlaamse regering neemt, zijn onvoldoende. We moeten dus opnieuw de straat op om onze boodschap duidelijk te maken. We roepen al het personeel uit de woonzorgcentra op om mee actie te voeren op 7 februari!
Lees meer
Studeren
Het project “Vorming 600” geeft aan werknemers van de openbare ziekenhuizen, woonzorgcentra … de kans om met behoud van loon een opleiding te volgen tot bachelor in de verpleegkunde (A1) of gegradueerde verpleegkundige (A2). Het project staat al jaren onder sterke druk, maar we hebben de werkgevers en de bevoegde ministers toch opnieuw kunnen overtuigen om het verder te zetten.
Lees meer
Bejaardenhulp
ACV Openbare Diensten en LBC-NVK vraagt begrip aan de bewoners van de woonzorgcentra en hun familieleden voor de actie van 27 oktober in Brussel. Dan stappen we samen op voor kwalitatieve zorg en werkbaar werk in de ouderenzorg. Door die actie zal een gedeelte van het personeel niet op de werkvloer aanwezig zijn. 
Lees meer
Samen in de bres
Al jaren vragen wij meer middelen voor de ouderenzorg om de extreme werkdruk naar beneden te halen en de kwaliteit van de zorg te beschermen. We vinden maar geen gehoord bij de Vlaamse regering. Daarom komen we opnieuw op straat. Stap met ons mee op 27 oktober!
Lees meer
Studeren
Het project "Vorming 600" wordt na druk van ACV Openbare Diensten verdergezet. "Vorming 600" geeft aan werknemers uit de openbare zorgsector de kans om zonder loonverlies een opleiding te volgen tot bachelor in de verpleegkunde of gegradueerde verpleegkundige. OPGELET: Je aanvraag moet ten laatste op 15 mei binnen zijn!
Lees meer
zorg bejaarde
De werkdruk in de woonzorgcentra is hoog en blijft maar stijgen. Dit is een gevolg van personeelstekorten en de sterk toegenomen zorgzwaarte van de bewoners. Het personeel blijft met veel engagement werken maar ziet ook met lede ogen aan dat er alsmaar minder tijd is om bewoners de nodige zorg en aandacht te geven. Dit alles bleek uit de resultaten van een bevraging van ACV Openbare Diensten.
Personeelstekort en hoge werkdruk zijn niet alleen problematisch in de openbare woonzorgcentra. Ook de private woonzorgcentra (VZW en commerciële instellingen) kampen met dezelfde problemen. ACV Openbare Diensten en LBC-NVK slaan daarom de handen in elkaar en lanceren zes concrete actiepunten voor een werkbare ouderenzorg.
Lees meer
Maggie De Block
DEC 8

Blijft zorgkundige een zorgberoep?

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie de Block werkt aan een nieuwe wetgeving over de zorgberoepen. 
Wat staat er op het spel voor je toekomst als werknemer of als student in de zorg?
De zorgkundigen maken zich grote zorgen over de toekomst van hun beroep. Terecht, want de intenties van het kabinet De Block zagen er echt niet goed uit. Zo zouden de zorgkundigen volledig uitgesloten worden uit de nieuwe wet op de uitoefening van zorgberoepen waardoor “zorgkundige” geen zorgberoep meer zou zijn…
Samen met de collega’s van LBC-NVK en COC hebben we ons hiertegen sterk verzet. En dat heeft vruchten afgeleverd. Het kabinet stuurt de eerdere intenties bij.
Lees hierover meer in het gezamenlijk bericht van LBC-NVK, ACV Openbare Diensten en COC.
non profit actie
De manifestatie van de zorgsector van vorige donderdag heeft duidelijk al iets opgeleverd. We krijgen van de federale regering een onderhandelingskalender voor onze eisenbundel voor de zorgsector. 
Anderzijds wordt steeds meer verkeerde informatie verspreid over de ADV-dagen. Voor ons is het duidelijk dat de bestaande regeling moet behouden blijven, voor zij die er nu recht op hebben maar ook voor zij die er in de toekomst recht op zouden hebben. 
Hierover onderhandelen wij niet, enkel over bijkomende maatregelen.
Lees meer
zorg
OKT 25

De Block neemt personeel uit de zorg in het vizier

Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block moet in 2017 in de gezondheidszorg maar liefst 902 miljoen besparen. Dat de burger hiervan niets zal voelen, zoals De Block beweert, is weinig geloofwaardig en werd al tegengesproken door experts uit heel diverse hoeken. Maar ook het personeel uit de zorg valt in de prijzen. De Block wil de eindeloopbaanmaatregelen voor het personeel in de zorgsector flink terugschroeven. Voor ACV Openbare Diensten kan het niet dat vroeger afgesloten akkoorden zo maar te grabbel worden gegooid.
zorg bejaarde
JUN 15

Dringende oproep project Vorming 600

EINDELIJK

De bevoegde ministers gaven eindelijk groen licht om een nieuwe oproep voor het project Vorming 600 te lanceren. Dit project maakt het mogelijk dat volgend schooljaar opnieuw een aantal personeelsleden uit openbare ziekenhuizen, woonzorgcentra… met behoud van loon tijdens de werkuren een opleiding kunnen volgen tot verpleegkundige.
De informatie en de inschrijvingsformulieren zijn terug te vinden ophttps://www.orpss.fgov.be/nl/werkgevers/mededelingen-lokale-sociale-zekerheid-0
De aanvragen moeten uiterlijk op 4 juli 2016 binnen zijn bij DIBISS, Jozef II-straat 47, 1000 Brussel. 
Geïnteresseerd? Aarzel niet om vandaag nog de aanvraag in orde te brengen.
Meer info nodig? Neem gerust contact op met het secretariaat van ACV-Openbare Diensten in je buurt of stuur een e-mail naar
jan.mortier@acv-csc.be.
verzorgende met kind
MEI 20

Project Vorming 600

Nog geen goedkeuring door de minister

In het mei-nummer van de Nieuwe Tijd vermeldden we dat het project Vorming 600 voor de publieke sector door het beheerscomité van de sociale Maribel werd goedgekeurd maar dat de betrokken ministers nog hun goedkeuring hieraan moesten geven.
Deze goedkeuring is op dit moment nog niet binnen. 
Bijgevolg kan er op vandaag nog niet worden ingeschreven en zijn er ook nog geen formulieren voorhanden.
Van zodra de goedkeuring binnen is, zullen we dit hier melden.
In het beheerscomité werd ook als uiterste datum van inschrijving 31 mei vastgelegd. Door het uitblijven van het akkoord van de minister, vragen we op het volgende beheerscomité om de uiterste inschrijvingsdatum op te schuiven.