Hoeveel ADV-dagen verlies jij?

vraagteken groen

Hoeveel ADV-dagen verlies jij?

De federale regering is van plan serieus te snoeien in de ADV-dagen in de zorgsector. Zo wil ze de schijven voor de ADV-dagen met vijf jaar opschuiven. Maar wat betekent dit dan voor jou? We proberen op basis van de gegevens waarover we momenteel beschikken dit aan de hand van enkele situaties te duiden. 

We gaan er van uit dat de maatregel pas vanaf 2018 wordt ingevoerd, al kan de regering deze maatregel natuurlijk ook al vroeger doordrukken. Onderstaande situaties berekenen het verlies aan ADV-dagen op basis van een voltijdse tewerkstelling tot aan je 60ste. Na je 60ste is er geen verschil tussen de huidige regeling en de voorstellen van de regering.

Opschuiven van de schijven ADV-dagen met vijf jaar
Als het van de regering afhangt, ziet de toekomstige regeling er als volgt uit: 1 dag per maand vanaf de leeftijd van 50 jaar (nu 45 jaar) 2 dagen per maand vanaf de leeftijd van 55 jaar (nu 50 jaar) 3 dagen per maand vanaf de leeftijd van 60 jaar (nu 55 jaar).

Overgangsmaatregelen
 
Hierover is weinig duidelijkheid maar de regering blijkt het “behoud van rechten” te interpreteren als het behoud van de ADV-dagen die je nu hebt, bijkomende dagen krijg je pas als je op basis van de nieuwe regeling deze verwerft. 

Volgende situaties verduidelijken dit: 

Je bent op 1 januari 2018 nog geen 45 jaar
Je kan de eerste schijf van ADV-dagen maar bekomen vanaf je vijftigste. Gedurende de rest van je loopbaan verlies je maar liefst 180 dagen of 9 maanden ADV tegenover de huidige regeling.
 
Je hebt reeds ADV-dagen en je bent op 1 januari 2018 nog geen 50 jaar
Op 50 jaar blijf je je huidige dagen behouden maar je moet wachten tot 55 jaar op de nieuwe schijf. Je verliest bijgevolg 120 dagen of 6 maanden.
 
Je hebt reeds ADV-dagen en je bent op 1 januari 2018 tussen de 50 en de 55 jaar 
Je blijft je huidige dagen behouden maar moet wachten tot 60 jaar op de volgende schijf. Je verliest 60 dagen of 3 maanden.
Je hebt ADV-dagen en je bent op 1 januari 2018 55 jaar
De maatregelen hebben op jou geen invloed. Je behoudt verder de ADV-dagen.
 
Wat met het extra verlof vanaf 52 jaar? 
Het extra verlof vanaf 52 jaar dat personeelsleden uit een zorginstelling krijgen die niet genieten van de ADV-regeling, wil de regering afschaffen. De overgangsmaatregelen zouden er dan kunnen uit bestaan dat je je verlof behoudt maar geen bijkomende dagen meer opbouwt. Voor personeelsleden die nog geen 52 jaar zijn en tot hun 67ste werken, kan dit oplopen tot een verlies van 276 dagen!
Op dit moment heeft de regering nog geen definitieve beslissing genomen. Dus, moeten we nu massaal de regering laten weten dat dergelijke maatregelen niet kunnen en onbespreekbaar zijn.