Minder gesubsidieerde uren

Recent werd het urencontingent 2015 gepubliceerd van de openbare initiatieven gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Dit urencontingent legt per dienst de maximaal subsidieerbare uren vast. In totaal zijn er voor de openbare sector 3.038.500 uren toegekend, verspreid over 86 initiatieven. Dit zijn 99.278 uren minder dan in 2014. Dit heeft deels te maken met een aantal initiatieven die werden geprivatiseerd (OCMW Tienen en het OCMW Zelzate) en één dienst die werd stopgezet (OCMW Balen). De daling heeft echter vooral te maken met een besparingsmaatregel van de Vlaamse Regering. Ook in 2016 zal een verdere vermindering worden doorgevoerd. Opnieuw een besparing op de kap van de zorgbehoevende.

De besparing dit jaar komt neer op een daling van het aantal subsidieerbare uren van ongeveer 1,2% ten overstaande van 2014. Op het eerste zicht lijkt deze besparing in relatieve cijfers nog mee te vallen ware het niet dat de noden wel toegenomen zijn, vooral ten gevolge de verdere vergrijzing van de bevolking. De programmatiecijfers zijn immers van 2014 naar 2015 gestegen met bijna 2%. De kloof tussen de nood aan en het aanbod van thuiszorg wordt alsmaar groter.

Hier een overzicht per openbaar initiatief van de maximaal subsidieerbare uren gezinszorg.

Meer info: jan.mortier@acv-csc.be