Laatste kans registratie zorg

Verzorgenden die tewerkgesteld zijn in de sector van de ouderenzorg en ziekenhuizen konden op basis van een aantal overgangsmaatregelen voorlopig geregistreerd worden als zorgkundige. Deze voorlopige registratie blijft geldig tot 30 juni 2016. 

De voorlopig geregistreerde zorgkundigen kunnen definitief worden geregistreerd indien zij bewijzen dat zij een bijkomende opleiding van 120 uur hebben gevolgd, die verband houdt met de activiteiten die een zorgkundige kan verrichten. De aanvraag tot definitieve registratie moest uiterlijk op 31 december 2015 samen met het bewijs dat de 120 uur zijn gevolgd bij de FOD Volksgezondheid worden ingediend. 

Wij hebben de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen erop gewezen dat een aantal voorlopig geregistreerde zorgkundigen die hun opleiding slechts kunnen aanvangen in september aanstaande deze niet meer zullen kunnen voltooien vóór 31 december 2015. Wij vroegen aan de minister om enige soepelheid in acht te nemen.

De minister heeft ons nu laten weten dat de datum van 31 december 2015 niet als een zeer strikte deadline zal worden aangehouden en dat de administratie de aanvragen tot omzetting van een voorlopige registratie naar een definitieve registratie zal aanvaarden die zijn ingediend ten laatste op 30 juni 2016.

Hierbij dient wel benadrukt te worden dat de aanvragen op die datum volledig moeten zijn, wat dus wil zeggen dat de opleiding van 120 uur zal moeten voltooid zijn op 30 juni 2016.

Hebt u een voorlopige registratie en volgde u nog geen opleiding, dan moet u zeker nog in augustus contact opnemen met een CVO zodat de opleiding in september kan worden aangevat!