Project "vorming 600"

We wezen er al eens op dat het Project “Vorming 600” onder sterke druk stond. Met dit project kunnen werknemers uit bepaalde gezondheidssectoren zonder loonverlies een opleiding tot bachelor in de verpleegkunde (A1) of gegradueerde verpleegkunde (A2) volgen.

Bepaalde werkgeversorganisaties vonden dat de modaliteiten dringend moesten worden aangepast, wat op verzet stuitte van ACV-Openbare Diensten. Wij zijn ervan overtuigd dat het project bijzonder waardevol en succesvol is en dus absoluut moet blijven.

Uiteindelijk haalden we onze slag thuis, het project wordt ook voor schooljaar 2015-2016 georganiseerd.  Dit geeft 150 voltijdse werknemers uit de openbare gezondheidssector opnieuw de kans om vanaf september 2015 gedurende maximum drie schooljaren een opleiding te volgen. 

De inschrijvingsformulieren en attesten moeten per post worden opgestuurd en vóór 4 mei 2015 binnen zijn bij DIBISS (de vroegere RSZPPO), Lokale Sociale Zekerheid, Jozef II-straat 47, 1000 Brussel. 

Voor meer informatie en inschrijving: contacteer je gewestelijk secretariaat of surf naar http://www.dibiss.fgov.be (doorklikken naar werkgever> 01-04-2015 – Mededelingen Lokale Sociale Zekerheid > Mededeling 2015/04).