Nieuw beroeps- en competentieprofiel verpleegkunde op komst

ACV-Openbare Diensten heeft samen met alle andere vakbonden van de private en de publieke zorgsector en de onderwijssector een brief gestuurd aan Minister Maggie De Block om een dringend onderhoud te vragen rond het beroeps- en competentieprofiel verpleegkunde. 
De Federale raad voor Verpleegkunde (FRV) legt momenteel de laatste hand aan het “beroeps- en competentieprofiel verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg”. 
De inhoud van het profiel maakt het immers onmogelijk dat in de toekomst nog een titel verpleegkunde kan worden erkend op het niveau van HBO5. 
Voor ACV-Openbare Diensten kan dit niet. De beide opleidingen tot verpleegkundige (HBO5 en bachelor) moeten behouden blijven.