Genoeg koppen gerold bij de Vlaamse overheid!


Bijna verkiezingstijd. Ook werknemers van de Vlaamse overheid zijn kiezers. En voor hen is de maat overvol. Extra besparingen kunnen er niet meer bij. 

Jobs jobs jobs?

Minister van ambtenarenzaken Liesbeth Homans bespaarde deze legislatuur 2000 personeelsleden. Dit komt bovenop een eerdere besparing tijdens de vorige legislatuur. Liesbeth Homans bespaarde bovendien niet enkel op mensen, maar ook op personeelsbudgetten. 
De grote dupe? Het personeel! De werkdruk steeg onhoudbaar. Takenpakketten werden zwaarder, maar geld voor bevorderingen of beloningen voor het geleverde werk was er niet. De stijgende werkdruk leidt tot stress en burn-out, aldus het Rekenhof in 2016. Het personeel, het werk en de dienstverlening komen stilaan in het gedrang. Tenzij dat de bedoeling is? 

Broekzak, vestzak 

Terwijl er volop bespaard wordt, stijgt het aantal nieuwe taken: scholen moeten groener worden, er moet meer onderzoek komen naar artificiële intelligentie, asbest moet eruit… Dit alles zonder extra personeel. De agentschappen en departementen van de Vlaamse overheid zijn bovendien verplicht om deze taken uit te voeren.

Directies kunnen niet anders dan creatief uit de hoek te komen: verschillende taken worden uitbesteed. Dit wordt immers gefinancierd met de werkingsmiddelen, en dus niet vanuit het personeelsbudget. Niet alleen blijkt Keer op keer dat die uitbesteding nefast is voor de organisatie, bovendien kost ze eigenlijk veel meer. De uitgaven dalen dus niet, integendeel! Een agentschap waarbij een kwart van het personeel intussen uitbesteed is, is geen uitzondering meer. Consultancybureaus worden hier rijk op.

We weten dat het populair klinkt om te besparen op 'de ambtenaar'. Maar de Vlaamse ambtenaar werkt voor de dienstverlening van iedereen. Ze zorgt ervoor dat scholen voor uw kinderen gebouwd worden, het leefmilieu voor uw gezondheid verbeterd, staat je bij aan het kraambed... Besparingsbeleid kent ooit een einde. Sommige partijen vinden het echter nodig om opnieuw de 'slankere overheid' uit hun trukendoos te halen. ACV Openbare diensten accepteert dit populisme niet langer. Het gevolg komt er voor de personeelsleden en voor de burger.

Ons standpunt voor een volgende Vlaamse Regering is duidelijk: Bespaar niet, investeer!