Nieuw inschalingsbesluit Vlaamse regering

Vrijdag 14 december keurde de Vlaamse regering een nieuw inschalingsbesluit goed. Dat besluit regelt de de arbeidsvoorwaarden van het personeel dat door de zesde staatshervorming naar het Vlaams niveau overkomt. Het nieuwe inschalingsbesluit kwam er nadat ACV Openbare diensten het vorige aanvocht bij de Raad van State. ACV Openbare diensten zal de teksten nu verder analyseren. 

Dit zijn de teksten van het inschalingsbesluit: