Gemaakte afspraken moeten nageleefd wordenIn september 2018 werd er hevig geprotesteerd door de personeelsleden van de Vlaamse overheid. Ze gingen niet akkoord met de “harmonisering” van arbeidsvoorwaarden van contractuelen en statutairen. Tijdens die acties werd met minister Homans afgesproken om opnieuw samen te zitten en in werkgroepen verder te werken over de inhoud. Een andere afspraak hield in dat er ook nog een afsluitend persoonlijk overleg zou plaatsvinden tussen de vakbonden en minister Homans zelf.

Ondertussen zijn we enkele maanden later en stellen we vast dat er geen aanvaardbaar voorstel op tafel ligt en dat de werkgroepen zelfs vroegtijdig werden stopgezet. Resultaat: heel veel losse eindjes en geen concrete afspraken. Oké, het is een goede zaak dat het voorstel over ziektekrediet deze legislatuur niet meer zal worden doorgeduwd, maar er zijn nog veel andere pijnpunten. Contractuele personeelsleden krijgen bijvoorbeeld nog steeds geen verbeterde minimale arbeidsvoorwaarden. En ook de ontslagregeling blijft een doorn in het oog. Iemand die twee onvoldoendes krijgt op 20 jaar tijd kan worden ontslagen. Dat is een beperkte aanpassing van het oorspronkelijke voorstel, maar wij willen een echte ontslagbescherming voor iedereen, voor statutaire én contractuele personeelsleden. Verder vragen wij garanties dat aanwervingen gebeuren in het correcte statuut, dat de werkgever zijn verantwoordelijkheid neemt bij re-integratie, én dat ook contractuele personeelsleden in beroep kunnen gaan bij een “onvoldoende”.     

Maar op die eisen wil de minister niet ingaan. De arbeidsvoorwaarden van het personeel blijven in dalende lijn gaan.