CAO Hoger Onderwijs 2018-2021Hoewel de onderhandelingen voor andere sectoren binnen het onderwijs al zijn afgerond, zijn er nog volop besprekingen voor een CAO voor het personeel aan Vlaamse universiteiten.

Daar is er immers een specifieke problematiek omdat de minister van onderwijs en vorming enkel een budget heeft voor het personeel ten laste van de werkingsuitkeringen en niet voor het personeel tewerkgesteld op de niet-werkingsuitkeringen. Daardoor moeten de beschikbare middelen voor de CAO uitgesmeerd worden over de totaliteit van het personeel.

In een vorige CAO gingen de vakbonden éénmalig akkoord met de invoering van ecocheques, zowel voor de personeelsleden van de werkingsmiddelen, als voor deze ten laste van de niet-werkingsuitkeringen (externe financiering en onderzoeksfondsen). 

Toen al vroegen wij de universiteitsbesturen om tegen 2018 een structurele oplossing te voorzien, lees: meer externe middelen, ook voor het personeel op de niet-werking.

Omdat wij tot op vandaag nog steeds geen vooruitgang hebben kunnen vaststellen vanwege de bevoegde minister voor innovatie en wetenschapsbeleid en de universiteitsbesturen, zitten we momenteel in een patstelling. Wij hopen nog voor de grote vakantie tot een overeenkomst te komen, zodat ook het universiteitspersoneel dezelfde verhoging van 1,1% zal worden toegekend als in andere sectoren. 

Meer info volgt in de komende weken.