Ziektekrediet niet afgeschaftNa veel onderhandelen en na veel informele gesprekken zijn we erin geslaagd om het voorstel over het ziektekrediet volledig te laten schrappen. Daarin stond dat statutairen bij de Vlaamse overheid voortaan zouden terugvallen op 65% van hun loon na 30 dagen ziekteverlof. Dit is een grote overwinning. Toch blijven er enkele cruciale aspecten van het voorstel ongewijzigd.

Op 29 juni deed de Vlaamse regering een voorstel over de wijziging van de regelgeving van de Vlaamse ambtenaren. De wijzigingen zouden er komen onder het mom van het gelijkschakelen van de arbeidsvoorwaarden van contractuelen en statutairen. In de realiteit ging het om een besparingsactie waarbij de arbeidsvoorwaarden van statutairen slechter zouden worden en die van de contractuelen tegelijk niet zouden verbeteren. Dat kan voor ACV Openbare diensten niet.

Wij gingen aan de slag met een communicatiecampagne, personeelsvergaderingen, petitie-actie en een dreiging tot actie. Zo dwongen we minister Homans om gesprekken aan te gaan met ons.

Na vele onderhandelingen en informele gesprekken zijn we er nu in geslaagd om het voorstel al een eerste keer aan te passen. Het voorstel over het ziektekrediet - waarbij statutairen voortaan zouden terugvallen op 65% van het loon na 30 dagen ziekte - wordt volledig geschrapt. Dit is een grote overwinning dankzij syndicaal werk en jullie steun. 

Voorstel 29 juniHuidig voorstel
Ziektestelsel:
  • na 30 dagen ziekte 65% van het loon
Wordt integraal geschrapt
Ontslagregeling:
  • twee onvoldoendes tijdens de loopbaan
  • tweede evaluatie na 6 maanden
Verkorte evaluatieperiode van zes maanden na negatieve evaluatie wordt zes maanden na eerste kennisneming van de onvoldoende
Re-integratie
  • Recht op deeltijdse prestaties wegen ziekte beperkt tot zes maanden
Ongewijzigd
Uitbreiding contractuele wervingOngewijzigd
Geen mogelijkheid om negatieve evaluatie tijdens de proeftijd aan te vechtenOngewijzigd

Enkele cruciale aspecten van het voorstel blijven dus nog ongewijzigd. Het zal makkelijker blijven om ambtenaren te ontslaan waardoor de werkzekerheid aangetast wordt. Meer contractuele werving betekent ook dat de arbeidsvoorwaarden in de toekomst voor het personeel van de Vlaamse overheid zullen verslechteren. En hoewel we het voorstel van het afschaffen van het ziektekrediet hebben kunnen laten schrappen, is er nog steeds geen verbetering voorzien voor contractuelen. Het gaat dus allesbehalve om een gelijkschakeling. We merken dat er daartoe geen politieke wil is.

Met deze informatie gaan we nu naar onze achterban. Later wordt er verder onderhandeld.