Vlaanderen verdient beter

Overleg
Enkele maanden na de acties en de afspraken die met minister Homans gemaakt werden om opnieuw samen te zitten over de harmonisering van de arbeidsvoorwaarden, zijn er nog heel veel losse eindjes en geen concrete afspraken.
Lees meer
Langdurig ziek
Na veel onderhandelen en na veel informele gesprekken zijn we erin geslaagd om het voorstel over het ziektekrediet volledig te laten schrappen. Daarin stond dat statutairen bij de Vlaamse overheid voortaan zouden terugvallen op 65% van hun loon na 30 dagen ziekteverlof. Dit is een grote overwinning. Toch blijven er enkele cruciale aspecten van het voorstel ongewijzigd.
Lees meer

#VlaanderenVerdientBeter

Lager loon en geen werkzekerheid voor TineWanneer je lange tijd arbeidsongeschikt bent geweest, en gedeeltelijk hersteld bent, kan het zijn dat je in staat bent om je werk al deeltijds, maar niet voltijds, te hervatten. Om een werkhervatting te doen slagen, zijn - vanuit medisch oogpunt - immers de juiste timing (niet te vroeg) en dosering (niet altijd meteen 100%) cruciaal. Nochtans wil de Vlaamse regering het recht om deeltijds te werken stevig inperken. 
Lees meer
De Vlaamse Regering wil dat elke ambtenaar na twee onvoldoendes in de loopbaan ontslagen kan worden. Bovendien zal de evaluatieperiode al zes maanden na de vorige kunnen plaatsvinden. En ook in de opzegtermijnen wordt aanzienlijk geknipt. Wij zijn tegen dit voorstel. De huidige evaluatieregeling werkt op een logische manier en dat willen we zo houden.
Lees meer

Gewijzigde teksten na gesprekken met kabinet Homans

De teksten zijn gewijzigd na de werkgroepen met de kabinetsleden van minister Homans. Wat is er veranderd? 
 • Het systeem van het ziektekrediet wordt volledig behouden 
 • Ontslagregeling
  • Huidige regeling: Twee negatieve evaluaties binnen drie jaar leiden tot ontslag
  • Nieuwe regeling versie 1: Twee negatieve evaluaties binnen de hele loopbaan kunnen leiden tot ontslag
  • Nieuwe regeling na wijzigingen: Twee negatieve evaluaties binnen 20 jaar kunnen leiden tot ontslag
 • Evaluatie
  • Huidige regeling: De evaluatie gebeurt jaarlijks
  • Nieuwe regeling versie 1: Na een negatieve evaluatie wordt de evaluatieperiode ingekort tot 6 maanden. De verkorte evaluatieperiode start op 1 januari, terwijl het resultaat van de evaluatie soms pas wordt meegedeeld in maart.
  • Nieuwe regeling na wijzigingen: Na een negatieve evaluatie wordt de evaluatieperiode ingekort tot 6 maanden. De verkorte evaluatieperiode start nadat het personeelslid het resultaat van de evaluatie weet. 
Lees hier de gewijzigde teksten:

Bekijk hier de personeelsvergadering

Geen werkzekerheid meer bij de Vlaamse overheidWerk je bij de Vlaamse overheid en ben je ziek? Dikke pech! De Vlaamse regering wil het ziektestelsel van contractuelen en statutairen gelijkschakelen. Ambtenaren zullen met het voorstel na één maand ziekte terugvallen op 65% van hun loon. De Vlaamse regering wil mensen zo sneller aan het werk te krijgen. Maar dat argument houdt geen steek! Ziek is ziek, en zieke mensen kunnen niet werken.
Lees meer

Er komen meer mogelijkheden om werknemers contractueel aan te werven bij de Vlaamse overheid. Daardoor kan praktisch elke functie contractueel worden ingevuld. De neutraliteit en werkzekerheid van Vlaamse ambtenaren komen in het gedrang.
Lees meer

Clean graffiti #VlaanderenVerdientBeter

We plaatsten clean graffiti op allerlei strategische plaatsen om onze boodschap kracht bij te zetten