Volg onze campagne


Besparen op de arbeidsvoorwaarden van het eigen personeel? Wij zien het anders! Volg hier alles over onze campagne tegen de plannen van minister Homans.


Wanneer je lange tijd arbeidsongeschikt bent geweest, en gedeeltelijk hersteld bent, kan het zijn dat je in staat bent om je werk al deeltijds, maar niet voltijds, te hervatten. Om een werkhervatting te doen slagen, zijn - vanuit medisch oogpunt - immers de juiste timing (niet te vroeg) en dosering (niet altijd meteen 100%) cruciaal. Nochtans wil de Vlaamse regering het recht om deeltijds te werken stevig inperken. 
Lees meer
De Vlaamse Regering wil dat elke ambtenaar na twee onvoldoendes in de loopbaan ontslagen kan worden. Bovendien zal de evaluatieperiode al zes maanden na de vorige kunnen plaatsvinden. En ook in de opzegtermijnen wordt aanzienlijk geknipt. Wij zijn tegen dit voorstel. De huidige evaluatieregeling werkt op een logische manier en dat willen we zo houden.
Lees meer

Er komen meer mogelijkheden om werknemers contractueel aan te werven bij de Vlaamse overheid. Daardoor kan praktisch elke functie contractueel worden ingevuld. De neutraliteit en werkzekerheid van Vlaamse ambtenaren komen in het gedrang.
Lees meer

Bekijk hier de personeelsvergaderingWerk je bij de Vlaamse overheid en ben je ziek? Dikke pech! De Vlaamse regering wil het ziektestelsel van contractuelen en statutairen gelijkschakelen. Ambtenaren zullen met het voorstel na één maand ziekte terugvallen op 65% van hun loon. De Vlaamse regering wil mensen zo sneller aan het werk te krijgen. Maar dat argument houdt geen steek! Ziek is ziek, en zieke mensen kunnen niet werken.
Lees meer

Geen werkzekerheid meer bij de Vlaamse overheid

Lager loon en geen werkzekerheid voor Tine

Clean graffiti #VlaanderenVerdientBeter

We plaatsten clean graffiti op allerlei strategische plaatsen om onze boodschap kracht bij te zetten