Geen reden tot feesten voor Vlaamse ambtenaren11 juli, Vlaanderen feest! Wegenarbeiders, rattenvangers, verpleegkundigen van Kind & Gezin, sluisbedienaars, onderwijsondersteunende ambtenaren, ... maken Vlaanderen tot wat het is. Toch blijkt uit de plannen van minister Homans dat de waardering voor hen bijzonder klein is. Onder het mom van de gelijkschakeling tussen de statutaire en contractuele personeelsleden van de Vlaamse overheid verslechteren de arbeidsvoorwaarden.  

Ziek zijn is geen keuze

Minister Homans wil zieke ambtenaren na één maand laten terugvallen op 65 % van hun loon, als “motivatie om sneller aan het werk te gaan”. Maar ziek zijn is geen keuze. Het inperken van de ziekte-uitkering zal mensen niet sneller aan het werk krijgen. Het zal er alleen voor zorgen dat zieke mensen het financieel moeilijk krijgen. In de privésector bestaan er regelingen die ervoor zorgen dat werknemers kunnen genieten van aanvullende loongaranties als ze terugvallen op minder loon. Waarom kan dat niet bij de overheid? 


Re-integratie  

Statutaire personeelsleden kunnen tijdens een lange ziekteperiode geleidelijk aan weer deeltijds aan het werk. Dat is uiteraard positief. Want zo kan iemand op eigen tempo weer wennen aan het werkritme. Minister Homans wil dat recht nu terugschroeven naar maximaal zes maanden. Een personeelslid dat niet in staat is om voltijds aan de slag te gaan heeft daarna nog maar één optie: voltijds ziek blijven. Zo hou je mensen natuurlijk langer thuis dan eigenlijk nodig is. Onbegrijpelijk, want diezelfde regering hamert steeds op het belang van re-integratie. Al rept ze met geen woord over eventuele verplichtingen van de werkgever om die re-integratie een kans op slagen te geven. 


Werkzekerheid 

Werkzekerheid is één van de redenen waarom mensen bij de Vlaamse overheid willen werken. Daar blijft nog weinig van over. Het wordt immers weer makkelijker gemaakt om contractuelen in plaats van statutairen aan te werven. Dat betekent dat personeelsleden sneller kunnen worden ontslagen, zelfs zonder bijsturingsmogelijkheden. Een carrière bij de Vlaamse overheid wordt zo meer en meer synoniem voor onzekerheid, lage bescherming, een steeds hogere werkdruk en de constante dreiging dat de arbeidsvoorwaarden plots weer worden gewijzigd. 

Verzet 

ACV Openbare Diensten zal zich hard verzetten tegen zo’n hardvochtig beleid. Dat contractuelen niet minder rechten moeten hebben dan statutairen, daar staan wij 100 % achter. Maar dat mag niet betekenen dat het statuut helemaal wordt afgebroken. Liever zien wij een opwaardering van de arbeidsvoorwaarden van contractuele personeelsleden.

Het is in ieders belang dat de Vlaamse overheid een aantrekkelijke werkgever is. Enkel zo kan volwaardige en kwaliteitsvolle dienstverlening worden gegarandeerd. Daar gaat het uiteindelijk toch om?