Vlaams overheidspersoneel, leg het werk neer op 21 septemberOp 29 juni 2018 gaf de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring om het Vlaams personeelsstatuut drastisch te wijzigen. In de zomer hebben wij geprobeerd om minister Homans te overhalen haar plannen te herbekijken en met een evenwichtig voorstel te komen.

Nu de wijzigingen effectief op de agenda staan, kunnen wij niets anders meer doen dan de ernst van de situatie aankaarten door te staken. We vragen alle personeelsleden van de Vlaamse overheid dan ook om op 21 september het werk neer te leggen en zo hun stem te laten horen. Op die manier hopen we minister Homans duidelijk te maken dat het niet kan dat de regering eenzijdig onze arbeidsvoorwaarden probeert te wijzigen en roepen wij de minister op om in de plaats met ons naar oplossingen te zoeken.

Het personeel van de Vlaamse overheid heeft de laatste jaren al enorm veel moeten inleveren: De pensioenberekening werd aangepast, interimarbeid werd zonder overleg ingevoerd, er vloeiden bijna 4000 personeelsleden af, ...

De wijzigingen die de Vlaamse regering nu wil doorvoeren, hebben vooral een impact op personeelsleden die langdurig ziek zijn. Zij zullen na 30 dagen op een beperkt loon – het wettelijk minimum - terugvallen. Verder veranderen er ook essentiële aspecten in het statuut.

Het is onbegrijpelijk dat onze regering er niet in slaagt om een degelijk personeelsbeleid te voeren. Dat lijkt nochtans niet moeilijk. De privésector slaagt er wel in om bindende cao’s te onderhandelen en om voor een deftige tweede pensioenpijler te zorgen. De helft van alle werknemers heeft zelfs een loongarantie bij langdurige ziekte.

Wij willen een Vlaamse overheid met een modern en uitdagend personeelsbeleid, die onafhankelijk is en kan concurreren met andere overheden en de privésector. Wij willen dat onze regering resoluut de kaart van de Vlaams personeelsleden trekt. Wij willen geen regering die de Vlaamse overheid liever kwijt is dan rijk.