Septemberverklaring weer onterecht goednieuwsshowNaar goede gewoonte was de jaarlijkse Septemberverklaring van de Vlaamse regering weer een goednieuwsshow. De Vlaamse regering klopt zichzelf op de schouder en is trots op haar verwezenlijkingen, waaronder het verlies van meer dan 4000 jobs bij de Vlaamse overheid.

Vlaamse personeelsleden moeten aan steeds meer bijkomende eisen voldoen, met steeds minder collega’s. En ze moeten zwaar inleveren op hun arbeidsvoorwaarden. Die extra bevoegdheden zorgen voor een ondraaglijke werklast. Departement Dierenwelzijn, waar onze Vlaamse regering - terecht - zo trots op wil zijn, zag de dossiers verdriedubbelen in drie jaar tijd. En dat terwijl het personeelsaantal niet significant toenam. Er werden weliswaar investeringen gedaan, maar nauwelijks binnen het personeelsbestand. Personeelsleden die gemiddeld 10 uur per dag werken, vormen geen uitzondering.

Ook voor het personeel dat na de zesde staatshervorming van de federale naar de Vlaamse overheid overging, is er al een hele tijd geen oplossing. Zij worden nog steeds te weinig betaald.

Natuurlijk doet de Vlaamse regering ook voorstellen voor investeringen die wij absoluut steunen, maar zonder de nodige personeelsleden zullen die mooie beloftes dode letter blijven.

Personeel mag geen gemakkelijke besparingspost zijn. Investeren in personeel moet net prioriteit nummer één zijn.