Komende acties Vlaamse overheid uitgesteldNa de verschillende acties van Vlaamse personeelsleden en de bijzonder grote opkomst van het personeel op de 10 personeelsvergaderingen en het massaal ondertekenen van de voorgelegde petitie door duizenden personeelsleden hebben we een akkoord behaald met minister Homans. Het voorstel tot wijzigingen van het VPS zal daarom van de agenda van het sectorcomité XVIII van 24 september gehaald worden. Dat biedt ons de mogelijkheid om op een constructieve manier naar een oplossing te zoeken.

Maandag zal er gestart worden met een eerste werkgroep die wekelijks zal samenkomen. In die werkgroep gaan we proberen een antwoord te bieden om de harmonisering tussen contractuele en statutaire personeelsleden voor te bereiden. Concreet betekent dit dat er geen onderhandelingstermijn van 30 dagen voorop gesteld wordt. Dit geeft ons de nodige ruimte om tot constructieve oplossingen te komen.

Bijgevolg worden vanaf dit moment alle acties opgeschort. Wij gaan ervan uit dat de voorstellen die uitgewerkt gaan worden in de werkgroep ervoor zullen zorgen dat er een verbetering zal zijn van de arbeidsvoorwaarden voor alle personeelsleden va de Vlaamse Overheid.